KS Praha logo
CZ
CZ EN

Novinky

Úvodník SD: Z čeho se radujeme?

Dvacátého třetího dne sedmého měsíce propustil lid a oni šli ke svým stanům radostně a s veselou myslí nad dobrem, které Hospodin učinil Davidovi, Šalomounovi a svému lidu Izraeli. (2 Pa 7,10) Mezi ovocem Ducha je jmenovaná i radost. Pokud žijeme pod vedením Ducha, tak kromě jiných věcí je v našem životě radost. Není to novozákonní vynález, radost patřila do života starozákonního...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 29.9.2023 Přečíst více Šipka doprava

Informační setkání o vstupu do sboru

V našem sboru jsou vítáni hosté a rádi máme obecenství i s těmi, kteří nejsou členy našeho sboru, ale sbor navštěvují. Zároveň rozlišujeme mezi členy a hosty a zveme pravidelné návštěvníky k aktivnímu a závaznému zapojení do sboru. Součástí Kristova těla se stáváme ve chvíli uvěření, kdy nás Duch svatý zapojí do Kristova těla. Přesto členství v konkrétním sboru...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 14.9.2023 Přečíst více Šipka doprava
Načíst další novinky