KS Praha logo
CZ
CZ EN

O nás

Vítejte na stránkách sboru Křesťanské společenství Praha!

Jsme skupina lidí, kteří věří, že nás miluje Boží syn Ježíš Kristus. Poznali jsme, že má smysl hledat Boha, a setkali jsme se s ním. Věříme, že Bůh má moc jednat v našich životech. Pokud hledáte odpuštění, radost, povzbuzení a naději, zveme vás na setkání s námi a hlavně na setkání s Bohem, který je živý a jedná.

Jsme jednou z registrovaných křesťanských církví – Církev Křesťanská společenství – které v naší zemi působí. Ve spektru těchto církví patříme k protestantským evangelikálním církvím charismatického směru, tedy věříme v autoritu Bible jako Božího slova a v potřebu osobního uvěření a obrácení se k Bohu, věříme v působení a projevy svatého Ducha. Jsme součástí světového evangelikálního hnutí a hlásíme se k Apoštolskému vyznání víry. Na provoz sboru ani na platy zaměstnanců nečerpáme žádné státní dotace a jsme financováni příspěvky členů. O tom, čemu věříme a jakým způsobem žijeme, se můžete dozvědět na stránce Jste tu poprvé?

O dění ve sboru pojednává měsíčník Sborový dopis. Lze si ho přečíst jak na těchto stránkách, tak ho lze získat v tištěné podobě na adrese sboru nebo na shromážděních, případně si objednat jeho elektronické zasílání na adrese praha@kaes.cz.

Rádi zareagujeme na vaše dotazy a připomínky.

Jste mezi nás srdečně zváni.

Ing. Lubomír Ondráček, hlavní pastor KS Praha

Radostná zpráva o Božím plánu pro člověka

Bůh stvořil vesmír i člověka, člověka miloval a chtěl s ním mít vztah.

Člověk touto Boží nabídkou pohrdnul, Bible říká, že zhřešil, a ztratil tak s Bohem osobní vztah. Bůh se dostal do zvláštní situace – člověka miluje a chce s ním mít vztah a současně platí, že hřích přináší smrt.

Bůh toto dilema vyřešil úžasným způsobem. Poslal svého Syna Ježíše, který prožil život jako my s tím rozdílem, že nezhřešil. Na konci svého života byl nespravedlivě odsouzen a zemřel za naše hříchy, byl potrestán místo nás.

Smrt ho neudržela v moci a on byl vzkříšen, ukázal se mnoha svým učedníkům, mluvil s nimi, a stále žije.

Odpuštění hříchů dostáváme zadarmo, z milosti, skrze víru v Ježíšovu zástupnou smrt. Vzkříšením pro nás opět získal místo u Boha, v jeho blízkosti. Vírou Ježíše přijímáme jako Spasitele a Pána.

Vize sboru

Základem pro naši víru a také konečnou autoritou je pro nás Bible, o níž věříme, že je inspirována Bohem.

Máme za to, že pod Božím vedením jsme během existence sboru přijali následující záměr a hodnoty:

Záměr sboru KS Praha

KS Praha existuje v prvé řadě ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Chceme Bohu sloužit a oslavovat ho a naší touhou je, aby měl z našich životů radost a aby mu bylo na našich shromážděních dobře.

 • Chceme být místem, kde zranění, zoufalí a hledající lidé mohou najít lásku, přijetí, pomoc, naději, odpuštění, vedení a povzbuzení.
 • Chceme sdílet radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu s obyvateli města Prahy a okolí.
 • Chceme být rostoucím společenstvím, v němž se učíme žít mezi sebou v lásce a kde poznáváme celou Boží vůli”.
 • Chceme být místem, kde je duchovní autorita uplatňována dle Božího slova, laskavě a bez manipulace, nicméně jednoznačně, místem, kde se lidé učí vzájemně se podřizovat ku prospěchu Božího díla v celém sboru.
 • Chceme být sborem, kde se lidé skrze vyučování na velkých shromážděních i skrze obecenství ve skupinkách navzájem vedou ke zralosti.
 • Chceme být sborem, kde každý člen může objevit a uplatňovat své duchovní obdarování.
 • Chceme být sborem lidí vydaných Kristu, ve kterém se přijímající proměňují v dávající.
 • Chceme být místem, z nějž budou vycházet misionáři do blízkých i vzdálených míst, aby zakládali nové sbory.
 • Chceme vždy pamatovat na to, že Bůh je ochráncem vdov, sirotků a jiných potřebných, a chceme rozvíjet sociální službu ve sboru i ve společnosti.
 • Chceme usilovat o jednotu Božích dětí. Chceme být požehnáním pro ostatní Křesťanská společenství v naší zemi, jakož i pro jiné pražské a mimopražské sbory, a to různými způsoby.

Záměr sboru je shrnut větou: KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY

Sborové hodnoty

Tyto hodnoty jsme přijali ještě dříve než záměr a jsou tím, čím poměřujeme své osobní životy i život celého sboru. Jsou jimi:

 1. Víra založená na Božím slovu
 2. Neustálá modlitba
 3. Dosvědčování Boží svatosti
 4. Štědré dávání

Podrobnější informace můžete získat v brožuře „Vítej na palubě“, kterou naleznete v sekci Ke stažení, případně tištěnou v kanceláři sboru.