KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů, které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Biblické texty ke sborovému půstu

V období půstu si můžeme připomínat klíčové věci pro duchovní boj, který (každý z nás) vedeme.Víme, že Bůh nám dává vítězství skrze Krista, ale zároveň se na tom boji nějak podílíme i my. 1 Korintským 15:57Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.Zjevení Janovo 12:10-11A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který...

Kalendář 6. 1. 2019

Dopis pastora členům sboru k novému roku

Milí bratři a sestry, letos vám píši již jedenáctý dopis při příležitosti počátku nového roku. Každý rok se děje něco nového, ale jsou věci, které se nemění. Trvá Boží milosrdenství, je stále období, kdy Bůh hledá, koho by zachránil a současně se blíží chvíle Jeho návratu, na který se můžeme těšit a současně si klást...

Kalendář 5. 1. 2019

Aktuální Sborové dopisy

Vánoce Vánoce přicházejí…

Vánoční úvodník, sborový lednový půst, aktuální zprávy z vedení sboru: nový web, info o GDPR, zprávo o misii v Rovinji. Slavení stého výročí republiky, pozvání na seminář o doprovázení – péče o dlouhodobě nemocného, zpráva o modlitbách za rodiny – Hora rodiny.

Kázání

1) Ze smrti do života

Nahrávka z první lekce Základů křesťanského života z 10.1. 2019. Přednáší Tomáš Dittrich.

Kalendář 10. 1. 2019

2) Nový život, křest

Nahrávka z druhé lekce Základů křesťanského života ze 17. ledna 2019. Přednáší Tomáš Dittrich.

Kalendář 10. 1. 2019

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.