KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Tanec vzkříšení online

Milí tanečníci, vzhledem k současnému nouzovému stavu byl Tanec vzkříšení zrušen ve své klasické podobně, rozhodli jsme se ho ale uskutečnit online! A k tomu potřebujeme Vaší pomoc. Natočte video v co nejlepším rozlišení, jak tančíte tanec sami nebo se svou rodinou, před BÍLÝM POZADÍM (nebo jiným světlým), v barevném oblečení. Pokud budete točit na mobil, tak prosím NA ŠÍŘKU. V případě, že...

Kalendář 8. 4. 2020

Bohoslužby KS Praha

V rámci karanténních opatření vlády ČR jsou zrušeny všechny společné bohoslužby. Budeme se snažit zajistit každou neděli jedno společné online shromáždění od 10:00 na adrese: kspraha.cz/live Záznam shromáždění bude následně ke shlédnutí na sborovém youtube kanálu a k poslechu v sekci kázání na webu, a to i v případě, že by během přenosu přestal fungovat...

Kalendář 22. 3. 2020

Omezení provozu sboru

Z důvodu nařízení vlády o omezení náboženských a dalších akcí rušíme veškeré bohoslužby a další veřejné akce včetně Dnů Dobrých Zpráv (náhradní termín bude naplánován až po zrušení nařízení. Vstupné bude proti vstupenkám vráceno na místě, kde jste si vstupenku zakoupili). Toto opatření platí do odvolání.

Kalendář 12. 3. 2020

Úvodník SD: Nejdůležitější setkání

Když vystoupili na zem, uviděli žhavé uhlí a na něm položenou rybu a chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste něco z těch ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a vytáhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři. I když jich bylo tak mnoho, síť se neroztrhla. Ježíš jim řekl: „Pojďte posnídat.“ Nikdo z učedníků se ho...

Kalendář 27. 3. 2020

Aktuální Sborové dopisy

Moc Božího slova

V úvodníku Moc Božího slova vysvětlí Petr Kácha důležitost Písma i Boží moci. Sborový půst od Jiřího Bukovského. Představení Přístavu - jaký má být nový region na Černém Mostě.

Kázání

Všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha.

Bible mluví o tom, že těm, kdo milují Boha, všechny věci spolupůsobí k dobrému. Jak nám ale dnešní situace, které je těžká, může prakticky pomoci k něčemu dobrému, když spíše prožíváme opak? Jsme v tom sami, nebo stále platí Boží zaslíbení? Ale jak do tohoto vstoupit v našem každodenním životě?

Biblický verš Jr 17,7-8; Ř 8,28
Kalendář 5. 4. 2020

Má strach své místo?

V životě jednotlivců i větších celků nastávají těžké chvíle. Je možné se bát nebo je to znamení nevěry? A jak na strach reagovat Božím způsobem? Zamysleme se, jak nám pomáhá vědomí naší pomíjitelnosti a jistota, že jsme v Boží ruce.

Biblický verš Ř 8,32; Ab 3,2+16–19a
Kalendář 29. 3. 2020

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.