KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Aktivity pro Ukrajince

Milí bratři a sestry, rádi bychom se i jako sbor zapojili do pomoci ukrajinským uprchlíkům. Chceme pomáhat nejen prakticky, ale také duchovně. Po rozhovorech s ukrajinskými pastory a zvážení našich sil bychom rádi vytvořili následující příležitosti. Když najdeme dostatečný počet dobrovolníků, můžeme nabídnout tyto možnosti: Kontaktní kavárna Na Žertvách (zatím pondělí–středa 10-16 hod) Káva a...

Kalendář 2. 4. 2022

Armáda spásy hledá provozní ústředí

Armáda spásy v České republice, z. s. vypisuje výběrové řízení na pozici PROVOZNÍ NA ÚSTŘEDÍ AS V PRAZE Popis pozice: Provozní na ústředí AS bude zodpovědný za technické zajištění prostor ústředí a údržby, bude spolupracovat s ekonomem majetku a pomáhat při zajišťování provozu kanceláře ústředí. Své CV s motivačním dopisem odesílejte na email: marta.kopeckova@armadaspasy.cz nejpozději do 3....

Kalendář 28. 4. 2022

Úvodník SD: Jako sebe sama

Tak tu máme květen. Mám tento měsíc opravdu moc rád. Teplo, rozkvetlá krajina. Po zimních plískanicích je to balzám na moji duši. S květnem je neodmyslitelně spojen i jeden z nejhlubších lidských citů, láska. „Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.“ Stejně jako básník Karel Hynek...

Kalendář 28. 4. 2022

Aktuální Sborové dopisy

Jako sebe sama

V Úvodníku se Otakar Kunzmann, pastor regionu Východ, zamýšlí v měsíci lásky nad sebeláskou. Zprávy ze staršovstva KS Praha, informace o připravovaných nových regionech Přístavu a Proseku.

Beránek, který nemá chybu

Ve velikonočním úvodníku Lubomír Ondráček připomíná, co skutečně Velikonoce znamenaly a co všechno znamená, že se Ježíš stal velikonočním Beránkem. Z dalších článků: Oáza klidu pro mladé, Pozvání k chození ve víře a další.

Kázání

Prorocký seminář

Vyučování Petera Gamea o prorocích, proroctví a prorockých lidech.

Biblický verš 1Kor 12,1-11; 14,1-5
Kalendář 7. 5. 2022

Pravda a svoboda

V současném světě plném rozporuplných názorů, polopravd a lží je otázka hledání pravdy zásadní. V Janově evangeliu čteme, že se Ježíš obrací na ty, kdo v něho uvěřili. Připomíná jim, že se potřebují naučit jeho slovu a pravdivě jej následovat. Teprve tehdy skutečně budou jeho učedníky a naleznou plnou svobodu k rozvinutí svého potenciálu. Tato...

Biblický verš J 8,31–38; Jk 1,21–25
Kalendář 1. 5. 2022

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik dalších – Proseka, Přístavu a Barrandova - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.