KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Setkávání během prázdnin

Letošní rok se na rozdíl od minulých let nebudeme scházet společně celý sbor, ale po regionech resp. spojených regionech s výjimkou sborového shromáždění. V neděli 4. 7. shromáždění nebude, protože se koná Křesťanská konference v hotelu Olšanka a je možné přijít i pro nepřihlášené na místo. Program je na https://www.kmspraha.cz/akce-aktivity/kalendar-krestanskych-akci/krestanska-konference-2021 V neděli 1. 8. budeme mít pravidelné sborové shromáždění...

Kalendář 2. 7. 2021

Úvodník SD: Býváte nervózní?

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. (J 14,27) Nedávno jsem četl rozhovor s jedním z našich odborníků na dobu, kdy v naší zemi vládli Přemyslovci. Napsal o té době spoustu knih a dost změnil tradiční pohled na život, a hlavně prožívání tehdejších našich předků (i když občas...

Kalendář 2. 7. 2021

Aktuální Sborové dopisy

Býváte nervózní?

Jen Ježíš dává pokoj, píše v úvodníku „Býváte nervózní?“ Luboš Ondráček. Shrnutí modlitebního úsilí za Horu rodiny v minulém roce podle tabulky, s vysvětlením. Příběh Jany Jochové o práci pro Alianci pro rodinu. Svědectví o uzdravení z alergie. Dům modliteb má nový dům.

Kázání

Staň se věrným správcem

Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Jak toho dosáhnout? Co vlastně spravuji a před kým se budu zpovídat?

Biblický verš 1Kor 4,1-2
Kalendář 30. 5. 2021

Vládnoucí a milující

Mojžíš poznal Boha jako málokdo a dochází k závěru, že Bůh miluje lidi. Král David v reakci na to vyznává svou lásku k Bohu. Bůh miluje a současné seslal potopu. Bůh uzdravuje a současně jsou občas i jeho služebníci nemocní. Čím si tedy můžeme být jisti?

Biblický verš Dt 33,2-3; Ž 18
Kalendář 23. 5. 2021

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.