KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Bohoslužby

V souladu s vládním nařízením rušíme od neděle 18. 10. regionální bohoslužby a až do odvolání budeme mít společné bohoslužby přenášené online vždy v neděli od 10:00 na adrese kspraha.cz/live. Bohoslužby je možno sledovat v tomto čase nebo dodatečně na sborovém kanále YouTube. Informace o jednotlivých shromážděních naleznete v sekci Události. Lubomír Ondráček

Kalendář 9. 10. 2020

Úvodník SD: Kdo má uši…

Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji. (Zj 2,7) Kdykoli v historii nastávala těžká období, začali mnozí lidé intenzivněji studovat knihu Zjevení a vyhlížet konec „chronosu“, resp. druhý příchod Pána Ježíše. Nejinak je tomu i dnes. Dostal jsem nedávno odkaz na video, kde kazatel vysvětluje, proč nastane vytržení nejdříve letos v říjnu a nejpozději v říjnu...

Kalendář 26. 10. 2020

Aktuální Sborové dopisy

Kdo má uši…

V úvodním článku se Luboš Ondráček zamýšlí nad výzvou sedmi sborům ze Zjevení. Dále se dočtete aktuální témata k modlitbám, příběhy ze života, zprávu z výjezdu mladých božích mužů.. a další...

Umění milovat

Luboš Ondráček připomíná, co znamená, že nás Bůh miluje a jaká má být naše odezva. Modlitební témata. Zpráva z letního Teen campu. Léto na Gauči. Dětský den na Proseku. Kalendář akcí.

Kázání

Cesta do vytouženého přístavu

V klidných vodách se lehce věří tomu, že člověk je pánem svého osudu. Ale co když přijde bouře? A Ježíš bude spát nebo se zrovna půjde projít někam kolem?

Biblický verš Ž 107,23-32
Kalendář 25. 10. 2020

Laodikea nebo Smyrna – sebe spokojenost nebo věrnost?

Nějak se hodnotíme sami, nějak nás hodnotí okolí a nějak nás hodnotí Pán církve.  Co když se ta hodnocení liší? Jaké hodnocení přináší prokletí? A co když Pán Ježíš zůstane za dveřmi sboru? Ježíš nám zaslibuje vítězství, když budeme věrní. On dává k věrnosti i sílu.

Biblický verš Zj 3,14-20; Zj 2,8-11
Kalendář 18. 10. 2020

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.