KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Úvodník SD: Spolu

Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a na modlitbách. (Sk 2,42) Už před mnoha lety začal Dan Drápal v době, kdy byl hlavním pastorem sboru, pořádat setkání o vstupu pro zájemce o členství ve sboru. Cílem bylo seznámit potenciální členy sboru s historií, hodnotami, záměrem a fungováním sboru. Já tento kurz převzal a s drobnými úpravami ho se zájemci o členství ve...

Kalendář 4. 3. 2021

Modlitební stráž 24/7

Ve sboru budeme mít opět každoroční Velikonoční modlitební stráž. Informace a přihlašování na adrese: kspraha.cz/straz.

Kalendář 22. 2. 2021

Aktuální Sborové dopisy

Spolu

V úvodním slovu Luboš Ondráček povzbuzuje k vzájemným úzkým a osobním vztahům, ke společným modlitbám – k účasti na skupince. Je to nejdůležitější setkávání, třebaže zatím pouze online. Jak se žije v regionech: Na Severu.

Boží blízkost

Jsme Bohu blízko a známe ho? K přemýšlení o sobě, Bohu a této době zve v úvodníku Luboš Ondráček. Jak to dnes žije v pražském KS napoví série svědectví z jednotlivych regionů.

Kázání

Duše má velebí Pána

Nové informace zpracováváme nejen rozumově, ale i skrze emoce. Okolnosti nemusí být vždy ideální, a přesto můžeme zůstat stát v úžasu před něčím nebo před někým, kdo nás přesahuje. Dejme dneska Bohu šanci, aby nás přemohl a aby nás nově uchvátil svojí velikostí, krásou a láskou.

Biblický verš Lk 1,46-55; 1S 2,1-5
Kalendář 28. 2. 2021

Slaví Bůh Valentýna?

O Valentýnovi v Bibli nic není, ale o vztahu Boha a jeho nevěsty resp. ženy je tam toho hodně. Jakým je Bůh manželem a jakou je církev manželkou? Připravme se na největší svatbu historie.

Biblický verš Ez 16,2; Zj 19,6-8
Kalendář 14. 2. 2021

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.