KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Úvodník SD: Poznání Boha

Slyšel jsem tě jen z doslechu, a nyní tě vidělo mé oko. (Jb 42,5) Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď tě však na vlastní oči spatřuji. (Jb 42,5) Většina kázání v našem sboru během ledna byla o modlitbě a půstu. Na konci ledna jsme se soustředili na jeden týden, kdy jsme zrušili kromě bohoslužeb ostatní aktivity,...

Kalendář 1. 3. 2023

Informační setkání o vstupu do sboru

V našem sboru jsou vítáni hosté a rádi máme obecenství i s těmi, kteří nejsou členy našeho sboru, ale sbor navštěvují. Současně rozlišujeme mezi členy a hosty a zveme pravidelné návštěvníky k aktivnímu a závaznému zapojení do sboru. Údy Kristova těla se stáváme ve chvíli uvěření, kdy nás Duch svatý zapojí do Kristova těla. Přesto členství v konkrétním sboru...

Kalendář 24. 2. 2023

Aktuální Sborové dopisy

Budoucí sláva

Úvaha Tomáše Božovského nad radostmi i strastmi učedníků Ježíše v době, kdy chodil po Zemi a dnes. Stanovisko staršovstva KS Praha k povoláváni žen jako starších.

Kázání

Pravda nebo láska – máme volbu?

Žijeme v postfaktické a podle některých dokonce v postpravdivé době. Někdy i v církvi máme dojem, že jde o lásku a pravda není tak důležitá. Současně jsme schopni někomu pravdu „otlouct o hlavu“. Je možné jen milovat nebo být jen pravdiví?

Biblický verš Ez. 16; Gal 6,7; 1Jan 4,17
Kalendář 5. 3. 2023

Mělo to vůbec smysl?

Proč se postit, modlit, proč žít bezúhonně? Důvodů by se našlo více, ale je jeden, který dává smysl. Tím důvodem je možnost poznat věčného Boha.

Biblický verš J 17,3; Job
Kalendář 5. 2. 2023

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří deset regionů (vznik jedenáctého - Barrandova - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.