KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Úvodník SD: Velikonoční paradox

Také vás (Bůh) vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy… (Ef 2,1) Mnoho lidí si myslí, že Ježíš je mrtvý, a oni, že žijí. Ve skutečnosti je ale Ježíš živý a oni jsou mrtví ve svých hříších. Stejně tak jsme na tom byli dříve i my, než jsme poznali Pána...

Kalendář 28. 2. 2024

Velikonoční modlitební stráž

Modlitební stráž se letos koná 22. – 29. 3. 2024. Odkaz na přihlašování: www.kspraha.cz/straz. Více informací naleznete ZDE.

Kalendář 2. 2. 2024

Aktuální Sborové dopisy

Velikonoční paradox

„Mnoho lidí si myslí, že Ježíš je mrtvý, a oni, že žijí. Ve skutečnosti je ale Ježíš živý a oni jsou mrtví ve svých hříších“, píše v úvodníku Tomáš Božovský, pastor KS Praha Sever. Modlitební Velikonoční stráž 24/7, Konference ICEJ.

Mělo to cenu

Úvodem Lubomír Ondráček rekapituluje Týden modliteb a půstu. V rubrice Vyučování čtěte Bible jako Boží slovo, zdroj života a měřítko všech věcí od učitelského týmu KS Praha. Návštěva Austrálie - dojmy tří starších našeho sboru.

Kázání

Hospodin je naše naděje

Naději potřebujeme zvláště v době těžkostí, ale neobejdeme se bez ní ani v době, kdy se nám daří. Někdy nás tíží potupa, která brání vstoupit do Božích dobrých věcí. Prostě potřebujeme prožít svůj osobní „Gilgál“.

Biblický verš Ž 68,14; Joz 5,2-9
Kalendář 7. 1. 2024

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří deset regionů (vznik jedenáctého - Barrandova - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Mapa regionů

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.