KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Sborový půst

Letošní dvaceti jedna denní půst našeho sboru proběhne 11. – 31. 1. 2021. Jste zváni všichni, abyste se připojili a společně jsme Pánu sloužili i tímto způsobem. Každý má možnost najít nějaký způsob, jak se k půstu připojit. Pro všechny je možné se postit od alkoholu. Konkrétní povzbuzení k půstu i modlitební témata jsou v lednovém Sborovém dopise....

Kalendář 8. 1. 2021

Dopis členům sboru 2021

Bůh bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, obživil nás spolu s Kristem – milostí jste zachráněni. (Ef 2,5)   Milí bratři a sestry, Bůh přidal k našim životům další rok a my se můžeme ohlédnout a zároveň se podívat i dopředu na rok, který je před námi. Než jsem začal psát tento dopis, přečetl...

Kalendář 1. 1. 2021

Aktuální Sborové dopisy

Víra, nebo vidění

Řídit se tím, co vidím, nebo tím, čemu věřím, o tom uvažuje v úvodníku Tomáš Božovský, pastor regionu Sever. Na půst, který začínáme od 11. ledna nás upozorňují Tomáš a Šimon Dittrichovi články: Sborový půst 2021 prakticky a Zase ten půst.

Nám, nám narodil se

Vyvíjel se život Marie, vyvolené matky Pána Ježíše podle jejích představ? Bůh si ji vybral k velkému úkolu, ale přesto její duší pronikne meč. Co s toho je i pro nás výzvou, se dozvíte v úvodníku Luboše Ondráčka. Přečtete také dva příběhy sourozenců, kteří prošli Covidem a Čtyři rady, jak v dnešní mlhavé době obstát.

Kázání

Rozhodněme se jít cestou, kterou jsme nikdy dříve nešli!

Dnešní doba na náš klade nové nároky a nové požadavky. Můžeme se rozhodnout, že budeme zůstávat ve starých způsobech myšlení a jednání a nebo se otevřeme tomu, že budeme věci dělat novým způsobem. Tomu, že se necháme Bohem vést do nových věcí a jít cestou, kterou jsme nikdy dříve nešli. A současně se také rozhodnout...

Biblický verš Joz 3,4b
Kalendář 10. 1. 2021

Dobrořeč má duše Hospodinu

Na začátku roku si často dáváme nějaká předsevzetí a plánujeme. Příkladem nám v tom může být David, který sám sebe povzbuzuje, aby dobrořečil Hospodinu. Pojďme se podívat, jak to dělal a jakého Boha David znal.

Biblický verš Ž 103
Kalendář 3. 1. 2021

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.