KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Úvodník SD: Buďme světlem

Je to tu zase! Další rok utekl možná rychleji, než by si většina z nás přála, a budou Vánoce. Čas, který je něčím výjimečným pro každého z nás. Pro nás křesťany je to doba, kdy si připomínáme příchod Božího syna na zem. Náš Bůh daruje to nejvzácnější, co má. Nejmocnější bytost na světě se stane bezbranným miminem v jesličkách....

Kalendář 27. 11. 2023

Almanach 2022/2023

Právě vyšel Almanach za období 2022/2023. Prohlédnout si ho můžete v dokumentech.

Kalendář 12. 11. 2023

Aktuální Sborové dopisy

Buďme světlem

Co je poselstvím Vánoc, a jaký dárek můžeme darovat, si přečtete v úvodníku Vojty Urbana. Na našeho milovaného bratra Peta Gama, který nás předešel do Božího království, vzpomíná Petr Kácha.

Známe Ho?

Lubomír Ondráček se v úvodníku zamýšlí takto: „Pokud nás následování Krista spíše tíží, může to být tím, že málo známe toho, kterého následujeme.“ Nejen o víře - rozhovor se Štěpánkou Krišicovou. Izrael v krizi - kde lze také hledat informace.

Kázání

Vina nebo hanba?

Co nás v životě tíží, vina nebo hanba? A pokud nás tíží hanba, můžeme vůbec uvidět svou vinu a přijmout odpuštění? Pán Ježíš přinesl řešení pro obojí.

Biblický verš Lk 19,1-10
Kalendář 5. 11. 2023

Setkání služebníků 14. 10. 2023 – dopolední část

Hlavní program   0:00:00 – Zahájení setkání (Lubomír Ondráček) 0:02:20 – Učednictví, napodobujme Boha (Lubomír Ondráček) 0:09:04 – Modlitby 0:13:17 – Požehnání lidem v nových službách 0:18:00 – Sdílení evangelia (Lubomír Ondráček) 0:20:30 – Jak to dělá Prosek (Šimon Dittrich) 0:33:00 – Web Ježíš tě má rád (Martin Benc) 0:38:30 – Další zdroje a inspirace...

Kalendář 14. 10. 2023

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří deset regionů (vznik jedenáctého - Barrandova - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.