KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Setkávání v rámci sboru

Sledujeme nepříznivý vývoj ohledně šíření viru covid-19 a jsme si vědomi, že na jakémkoli setkání většího počtu lidí hrozí přenos nákazy. Přesto se snažíme zachovat možnost společných setkání při co největší bezpečnosti. Prosíme proto o zachování následujících opatření: Na všech sborových setkáních noste respirátory a desinfikujte si ruce. Není to opatření předně kvůli vám, ale...

Kalendář 19. 11. 2021

Potvrzení o darech pro daňové účely

Dary zaslané na účet Sboru Křesťanské společenství si můžete odečíst od základu daně. K tomu slouží potvrzení o darech, které rozesíláme poštou na konci ledna. Níže najdete bližší informace k potvrzení darů. Pokud se změnily vaše údaje (trvalá či zasílací adresa, příjmení...), prosím, do 10. 1. 2022 to sdělte vedoucímu svého regionu z důvodu opravy v evidenci a pro urychlení i do kanceláře sboru....

Kalendář 29. 12. 2021

Úvodník SD: Nevzdáme to

Ježíš jí řekl: „Neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu?“ (J 11,40) Stojíme na počátku nového roku a vstupovat do něho můžeme jak s nadějemi, tak s obavami. U většiny z nás se může objevovat obojí. Obavy i naděje se mohou lišit podle okolností našeho života, naší povahy i věku. Realistické je ovšem očekávat, že nás v roce 2022 potkají věci...

Kalendář 28. 12. 2021

Aktuální Sborové dopisy

Nevzdáme to

Jak si v novém roce udržet naději a víru? - povzbuzení a přání do dalšího roku od Luboše Ondráčka. Kým jsme, co nás reprezentuje a čemu čelíme? – o tom je článek: Co Bůh svěřil našemu sboru. Kde bydlí Bůh – o připravovaném novém dětském albu.

Vánoce – záblesky evangelia

„Misionář má hledat odrazový můstek místní kultury směrem k evangeliu.“ Zastává se Vánoc autor úvodníku Tomáš Dittrich. Seznámení s naším bratrem výtvarníkem Petrem Paderlíkem. Příběh Vánoc v obrazech. Vnitřní řád sboru KS Praha.

Kázání

Volal jsem k Hospodinu…

Modlíme se s očekáváním, že nás Bůh vyslyší? Příkladem pro nás může být Nehemiáš, který si nechal zlomit srdce potřebami Božího lidu, vyznával hříchy a hledal příležitost. Modlil se vytrvale v oddělený čas a reagoval krátkou modlitbou ve chvíli potřeby. A jeho modlitební zápas způsobil změnu a Bůh dopřál svému služebníkovi úspěch.

Biblický verš Nh 1,4-2,5; 1Tes 5,17
Kalendář 2. 1. 2022

Trojjediný Bůh a Vánoce

Bůh je jen jeden a zároveň se projevuje ve třech osobách. Jako Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý. Je těžké to lidským rozumem pochopit a obsáhnout. Nikdo jiný než Bůh sám nemohl zaplatit za hříchy celého světa. Ježíš Kristus, Boží syn a Bůh se narodil jako člověk, aby tuto oběť přinesl za tebe...

Biblický verš Lk 2,14
Kalendář 5. 12. 2021

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik dalších – Proseka, Přístavu a Barrandova - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.