KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Úvodník SD: Co je před námi?

Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost… (Ga 5,22) Končí prázdniny a začíná další školní rok. V rámci sborového života začíná další „sborový“ rok. Vzpomínám na konec loňského srpna, kdy jsem se myslím nejen já těšil na to, že po čtyřech měsících omezení na jaře začneme fungovat opět normálně. No a trvalo to něco málo přes měsíc...

Kalendář 1. 9. 2021

Úvodník SD: Býváte nervózní?

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. (J 14,27) Nedávno jsem četl rozhovor s jedním z našich odborníků na dobu, kdy v naší zemi vládli Přemyslovci. Napsal o té době spoustu knih a dost změnil tradiční pohled na život, a hlavně prožívání tehdejších našich předků (i když občas...

Kalendář 2. 7. 2021

Aktuální Sborové dopisy

Co je před námi?

Nad trpělivostí se v úvodníku zamýšlí pastor KS Praha Luboš Ondráček. Letní příběhy najdete v článku z misie: Naše cesta do Kurdistánu, nebo ve svědectví o práci na „misijním poli“ při pomoci po tornádu: Každá ruka je potřebná. Další příběhy jsou ze života regionů, či tábora Beránek.

Býváte nervózní?

Jen Ježíš dává pokoj, píše v úvodníku „Býváte nervózní?“ Luboš Ondráček. Shrnutí modlitebního úsilí za Horu rodiny v minulém roce podle tabulky, s vysvětlením. Příběh Jany Jochové o práci pro Alianci pro rodinu. Svědectví o uzdravení z alergie. Dům modliteb má nový dům.

Kázání

Pojďme k Ježíši, zve nás

Většina z nás občas ráda jde na návštěvu. A zde nás zve na návštěvu sám Boží Syn. Dáme se pozvat a splníme podmínky pozvání? Břemeno od Ježíše je dobré, i když nést ho někdy něco stojí.

Biblický verš Mt 11,25-30
Kalendář 5. 12. 2021

Já jsem milostivý Bůh

Když Bůh předává Izraeli desky zákona, v podstatě se Mojžíšovi představuje. Popisuje, kým je a jak jedná. Abychom znali Boha takového, jaký skutečně je, podmiňuje naši důvěru k Němu a konkrétní kroky v našem životě. Reakce krále Davida ukazuje, že on Hospodina jako milostivého znal. Jak Ho známe my?

Biblický verš 2Moj 34,6–7; Ž 51
Kalendář 1. 8. 2021

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.