KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Jak můžete pomoci chránit sebe i ostatní při setkáních KS Praha

Před příchodem: Zvažte, zda se daného setkání zúčastnit. Mohou být zásadní důvody, proč tentokrát nepřijít: Máte nařízenou karanténa. Máte příznaky onemocnění (kašel, zvýšená teplota, nadměrná únava, ztráta chuti nebo čichu). Kromě těchto jednoznačných důvodů je dobré zvážit, zda nejste díky svému zdravotnímu stavu extrémně ohrožen nákazou nebo s někým takovým nesdílíte domácnost. Po příchodu: Mějte...

Kalendář 12. 5. 2021

Úvodník SD: Naplnění zaslíbení

Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Joela: „I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mládenci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.“ (Sk 2,16–17) Svátek Letnic byl ustanoven již skrze Mojžíše a Izraelci ho...

Kalendář 27. 4. 2021

Aktuální Sborové dopisy

Setkání

Potřebujeme také nový velikonoční Ježíšův dotek? Rozhovor s tvůrci online bohoslužeb. Náš sbor pomohl v několika zemích - zpráva od Petera Gama a Luboše Patočky.

Kázání

Jak být ovcí mezi vlky?

Kristovi lidé prostě jsou ovce mezi vlky, ale může se stát, že si přestanou uvědomovat, že žijí ve vlčím prostředí. Jak tohle dopadne? V čem se liší Týr a Kafarnaum? Ježíš vysvětluje rozdíl, který do světa vnášejí lidé Království.

Biblický verš L 10,2–12
Kalendář 9. 5. 2021

zuBOŽEný

Zubožení - tak se někdy cítíme. Mnoho lidí v posledním roce nezažívá jednoduché období. Věci, které se zdáli stabilní, najednou stabilní nejsou. Kde je Bůh, když přijdou těžké časy? A jak nám odpovídá, když se zdá, že nás v tom nechal? Kde hledat útěchu a mír? Z kříže ale zní jasná odpověď.

Biblický verš Ž 22,2-12; Žd 4,14-16
Kalendář 2. 5. 2021

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.