KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Jak můžete pomoci chránit sebe i ostatní při setkáních KS Praha

Před příchodem: Zvažte, zda se daného setkání zúčastnit. Mohou být zásadní důvody, proč tentokrát nepřijít: Máte nařízenou karanténa. Máte příznaky onemocnění (kašel, zvýšená teplota, nadměrná únava, ztráta chuti nebo čichu). Kromě těchto jednoznačných důvodů je dobré zvážit, zda nejste díky svému zdravotnímu stavu extrémně ohrožen nákazou nebo s někým takovým nesdílíte domácnost. Po příchodu: Mějte...

Kalendář 1. 6. 2020

Úvodník SD: Obstáli jsme?

Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám. On tě uchrání… Protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem… Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu. (Ž 91) Jsou období, kdy se některý biblický text dostane do popředí. V době od poloviny března se tak stalo s Žalmem 91. Mnozí ho připomínali. Četl jsem...

Kalendář 29. 5. 2020

Aktuální Sborové dopisy

Obstáli jsme?

Název úvodníku červnového SD vybízí k bilanci po pandemii. Jak jsme na tom? - Luboš Ondráček už po třetí mapuje situaci uplynulého měsíce. Soukromé zprávy, svědectví: Čas, kdy se vše zastavilo a Pokoj, který převyšuje veškeré pomyšlení.

Má strach své místo?

„Má strach své místo?“ ptá se Luboš Ondráček. Odpověď najdete v úvodníku květnového Sborového dopisu. „Jak jsme na tom?“ ptá se, a opět odpovídá Luboš v článku o aktuálním provozu sboru.

Kázání

Proč Letnice?

Svět kolem nás potřebuje znát pravdu a také my sami potřebujeme znát pravdu. Duch svatý nám byl dán i proto, abychom mohli vstoupit „do veškeré pravdy“. Jak to můžeme a máme dělat?

Biblický verš J 16,13
Kalendář 31. 5. 2020

Bůh kraluje

V dějinách se stalo mnoho věcí. Jistotou bylo a je, že Bůh je stále hoden chvály, že kraluje, stará se o nás a my můžeme nést ovoce pro Jeho království.

Biblický verš Ž 29; Fp 1,20-24
Kalendář 24. 5. 2020

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.