KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Setkávání v rámci sboru

Sledujeme nepříznivý vývoj ohledně šíření viru covid-19 a jsme si vědomi, že na jakémkoli setkání většího počtu lidí hrozí přenos nákazy. Přesto se snažíme zachovat možnost společných setkání při co největší bezpečnosti. Prosíme proto o zachování následujících opatření: Na všech sborových setkáních noste respirátory a desinfikujte si ruce. Není to opatření předně kvůli vám, ale...

Kalendář 19. 11. 2021

Úvodník SD: Díkůvzdání

Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. (1Te 5,18) Mám rád podzim, takový ten prosluněný s příjemnými teplotami a barevným listím na krásně zbarvených stromech. Hlavně září a říjen, listopad už tolik ne – jak říká název tohoto měsíce, listí už je spíš na zemi než na stromech a také je chladněji a více...

Kalendář 2. 11. 2021

Aktuální Sborové dopisy

Díkůvzdání

V úvodníku Tomáše Božovského si přečtěte, proč slaví Den díkůvzdání. Na Pavla Kábrta vzpomíná Dan Drápal a Jaroslav Sloboda. Přístav – zpráva o chystaném regionu na Černém Mostě.

Ježíšovo pozvání

Luboš Ondráček se zamýšlí k čemu nás Ježíš zve. Začínají bohoslužby KS Praha Barrandov. Více o historii budoucího regionu v článku člena barrandovského týmu Jakuba Černého: Služba na Barrandově.

Kázání

Bože, kde jsi?

Někdy se nám zdá, že se nám Bůh někam schoval. Nerozumíme své situaci, nevíme, proč nejedná, nevíme ani o žádném hříchu, kterým jsme si problém způsobili. Kde v tom je Bůh? Dává naději a mluví i do situací, kterým nerozumíme? Jak zůstat věrní v realitě života a současně očekávající na Jeho jednání?

Biblický verš Job 1; Jan 11
Kalendář 7. 11. 2021

Transformácia

(Premieňanie - Adopcia - Praktická láska - Priateľstvo s hriešnikmi - Modlitebná evanjelizácia)

Kalendář 3. 10. 2021

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.