KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů, které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Almanach 2018/2019

Právě vyšel Almanach za období 2018/2019. Prohlédnout si ho můžete v dokumentech.

Kalendář 13. 11. 2019

Úvodník SD: Církev a Izrael v poslední době

Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. (2Pt 3,10) V Písmu jasně vidíme, že dějiny Církve a Izraele jsou propojené. Když jsem napsal Církev s velkým C, tak jsem myslel Církev Kristovu obecně. Pán Ježíš byl Izraelec, tedy Žid, první učedníci byli Židé atd. A stejně tak i v poslední...

Kalendář 30. 10. 2019

Aktuální Sborové dopisy

Církev a Izrael v poslední době

Úvodník Petra Káchy poukazuje na několik znamení poslední doby a dokládá, že církev a Izrael jsou spojené nádoby. Kromě Modlitebních témat a několika aktualit ze života sboru, SD nabízí zamyšlení Michala Klesnila: Nebojte se modlitby.

Nejít nejlehčí cestou

Úvodník o naší cestě s Bohem. Rozhovor s Lubošem Ondráčkem o zázracích, víře a poslušnosti. Ohlédnutí za létem ve vzpomínce na dovolenou regionu Palmovka a svědectví z misijního výjezdu do Estonska a na Galantu.

Kázání

Slyšíme dobře?

Mnohdy  nás trápí, jak slyšet Boží hlas. Mojžíš byl nejtišší z lidí, setkával se s Bohem jako málo kdo jiný. Uměl Bohu naslouchat a přesto se v klíčový moment spletl. Co mu zabránilo dobře slyšet? Jak se z toho můžeme poučit? A jde více o slyšení nebo o poslušnost?

Biblický verš Ex 17,1-7; Nu 20,2-12
Kalendář 3. 11. 2019

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.