KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Informační setkání o vstupu do sboru

V našem sboru jsou vítáni hosté a máme rádi obecenství i s těmi, kteří nejsou členy našeho sboru,ale sbor navštěvují. Současně rozlišujeme mezi členy a hosty a zveme pravidelné návštěvníkyk aktivnímu a závaznému zapojení do sboru. Údy Kristova těla se stáváme ve chvíli uvěření, kdy násDuch svatý zapojí do Kristova těla. Přesto členství v konkrétním...

Kalendář 1. 10. 2021

Aktuální Sborové dopisy

Ježíšovo pozvání

Luboš Ondráček se zamýšlí k čemu nás Ježíš zve. Začínají bohoslužby KS Praha Barrandov. Více o historii budoucího regionu v článku člena barrandovského týmu Jakuba Černého: Služba na Barrandově.

Co je před námi?

Nad trpělivostí se v úvodníku zamýšlí pastor KS Praha Luboš Ondráček. Letní příběhy najdete v článku z misie: Naše cesta do Kurdistánu, nebo ve svědectví o práci na „misijním poli“ při pomoci po tornádu: Každá ruka je potřebná. Další příběhy jsou ze života regionů, či tábora Beránek.

Kázání

Transformácia

(Premieňanie - Adopcia - Praktická láska - Priateľstvo s hriešnikmi - Modlitebná evanjelizácia)

Kalendář 3. 10. 2021

Setkání služebníků 18. 9. 2021 – dopolední část

Obsah: 00:00:00 - Barrandov (Jiří Bukovský) 00:04:56 - Prosek (Šimon Dittrich) 00:09:00 - Přístav (Vojta Urban) 00:13:50 - Proč Bohu sloužit a proč mu sloužit v našem sboru? (Lubomír Ondráček) 00:44:11 - Jak rozpoznat duševní problémy (Tereza Hejnicová)      

Kalendář 18. 9. 2021

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.