KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Shromáždění sboru během letních prázdnin

Během léta se regionální shromáždění nekonají. Počínaje nedělí 12. 7.  a konče nedělí 30. 8. se konají společná shromáždění od 15:30 v prostorách Gauč ve Stromovce vedle restaurace Pražan. Je zajištěna služba pro mladší školní děti. Zváni jsou kromě členů sboru i všichni hosté.

Kalendář 30. 6. 2020

Úvodník SD: Aktivisti i zdrženliví jsou na tom stejně

Jsou dva druhy křesťanů, aktivisté a zdrženliví. Pracovitost a obětavost vypadají dobře, ale pokud se montujeme do věcí, které pro nás Bůh nepřipravil, můžou naše činnosti pěkně vypadat, ale zdravé určitě nebudou. Píšu „naše“ činnosti, protože se hlásím k této skupině a popisuji nešvar, na který si sám musím dávat pozor. Ti zdrženliví mohou být zranění. Pak potřebují uzdravení,...

Kalendář 29. 6. 2020

Aktuální Sborové dopisy

Aktivisti i zdrženliví jsou na tom stejně

Úvodník letního čísla od Tomáše Dittricha rozebírá kudy nevede i vede cesta k plnění Boží vůle. Hora manželství a rodiny – co s ní dál? – zamyšlení k modlitbám za rodinu a její definici v našem zákonodárství. Svědectví z posledních měsíců: Gospel versus pandemie. Vyučování: O prorocích.

Obstáli jsme?

Název úvodníku červnového SD vybízí k bilanci po pandemii. Jak jsme na tom? - Luboš Ondráček už po třetí mapuje situaci uplynulého měsíce. Soukromé zprávy, svědectví: Čas, kdy se vše zastavilo a Pokoj, který převyšuje veškeré pomyšlení.

Kázání

Vyvýšený Ježíš

Někdy naše představy o Bohu neodpovídají realitě.  Potřebujeme se naučit Bohu důvěřovat a vylívat si před Ním své srdce. Potom zjišťujeme, že nás táhne k sobě a že dochází ke změně. Světlo je tady a my už nemusíme být ve tmě.

Biblický verš J 12, 27-36
Kalendář 9. 8. 2020

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.