KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Výroční zpráva Dorostu

Výroční zpráva dorostu – nejmladší skupiny naší mládeže – ke stažení ZDE.

Kalendář 18. 9. 2023

Informační setkání o vstupu do sboru

V našem sboru jsou vítáni hosté a rádi máme obecenství i s těmi, kteří nejsou členy našeho sboru, ale sbor navštěvují. Zároveň rozlišujeme mezi členy a hosty a zveme pravidelné návštěvníky k aktivnímu a závaznému zapojení do sboru. Součástí Kristova těla se stáváme ve chvíli uvěření, kdy nás Duch svatý zapojí do Kristova těla. Přesto členství v konkrétním sboru...

Kalendář 14. 9. 2023

Aktuální Sborové dopisy

Vyvedeni z pohody…?

V úvodníku Lubomír Ondráček uvažuje o tom,  jestli je potřeba pronásledování, abychom plnili Boží vůli. Jaké bylo letní misijní soustředění pro mládež Impact Benelux, popisuje Michaela Ondráčková. Aktuální zprávy ze sboru a postřehy z regionální dovolené.

Smiluj se nade mnou!

V úvodníku Lubomíra Ondráčka je pozvání pro každého následovat Ježíše. Kdo se chystá na letní krátkodobou misii a kam? Zpráva z návštěvy muslimské země. Bůh mění život - skutečný příběh o setkání s Bohem.

Kázání

Co přidat k víře?

Bůh nám nedal vše, co bychom si přáli, ale vše, co potřebujeme k životu a zbožnosti. Daroval nám vzácná a veliká zaslíbení. A také řekl, jak bychom měli reagovat.

Biblický verš 2Pt 1,3-8
Kalendář 3. 9. 2023

Ale já nejsem jako ostatní

Nemůže se stát i nám, že se přes své dobré úmysly staneme farizei? Kudy k tomu vede cesta a jak se jí vyvarovat.

Biblický verš Lk 18,9-14; 1Kor 13,4; Lk 15,7
Kalendář 27. 8. 2023

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří deset regionů (vznik jedenáctého - Barrandova - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.