KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Almanach 2019/2020

Právě vyšel Almanach za období 2019/2020. Prohlédnout si ho můžete v dokumentech.

Kalendář 2. 12. 2020

Úvodník SD: Nám, nám narodil se

Simeon jim požehnal a řekl Marii, jeho matce: „Hle, on je určen k pádu a povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, jemuž bude odpíráno – i tvou vlastní duši pronikne meč – aby bylo zjeveno myšlení mnohých srdcí.“ (L 2,34–35) Myslím, že Marie plánovala svůj život docela jinak. Jako mladá dívka je zasnoubená. Snoubenec je asi starší, ale je to spravedlivý a citlivý...

Kalendář 2. 12. 2020

Aktuální Sborové dopisy

Nám, nám narodil se

Vyvíjel se život Marie, vyvolené matky Pána Ježíše podle jejích představ? Bůh si ji vybral k velkému úkolu, ale přesto její duší pronikne meč. Co s toho je i pro nás výzvou, se dozvíte v úvodníku Luboše Ondráčka. Přečtete také dva příběhy sourozenců, kteří prošli Covidem a Čtyři rady, jak v dnešní mlhavé době obstát.

Kdo má uši…

V úvodním článku se Luboš Ondráček zamýšlí nad výzvou sedmi sborům ze Zjevení. Dále se dočtete aktuální témata k modlitbám, příběhy ze života, zprávu z výjezdu mladých božích mužů.. a další...

Kázání

Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo

Pokud Ti doma přestane svítit světlo, také hned nerozkopeš celý byt. Často stačí jen vyměnit žárovku. A stejně je tomu i v případě, že se ti přestane dařit. Křesťan nemusí hned překopat celý svůj život. Někdy stačí jen změnit svůj hodnotový žebříček. Mít Hospodina zase na prvním místě.

Biblický verš Ag 1,1-11; Mt 6,33; 1Kor 13,4-7
Kalendář 29. 11. 2020

Těšíte se na nové tělo?

Věčný život žijeme už nyní a v plnosti ho budeme žít po příchodu Pána Ježíše. Žijeme v porušeném světě, v porušených vztazích a v porušeném těle. Jak žít v tomto světě naplno a zůstat zaměřeni na věčnost? Jak nám v tom může pomoci vědomí, že dostaneme nové tělo?

Biblický verš 2K 4,15-18; 1K 15,19
Kalendář 22. 11. 2020

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.