KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů, které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Aktuální nabídka doporučených kurzů v našem sboru

Pro hledající: Alfa (více informací)Základy (více informací) Pro zájemce o vstup: Setkání o vstupu do sboru Pro ty, kteří se chtějí stát učedníky: Základy (více informací)Původní navigátorské kurzíkyKurz Základů dle Heb. 6Základní pravdy – brožura základních témat k probírání na skupinkách i samostudiuSetkání se spásou – brožura pro osobní studium i na skupinku Pro hledající...

Kalendář 14. 3. 2019

Úvodník SD: Svatá nespokojenost

Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží. (Žd 11:1–2) Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení; jen zdaleka je zahlédli a pozdravili, a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. Neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. Kdyby totiž myslili na...

Kalendář 8. 3. 2019

Aktuální Sborové dopisy

Užívej si života

Úvodník Luboše Ondráčka: Užívej si života, povzbuzuje k radostnému následování Boha s dobrým svědomím. Dny dobrých zpráv: pozvání od Vládi Váchy, hlavního organizátora akce a celý program festivalu. Místa uzdravení: osobní reportáž Dariny Sedláčkové z loňského celosvětového setkání Míst uzdravení. Svědectví o nedávných uzdraveních z „ordinace“ českých Míst uzdravení.

Kázání

Svatá nespokojenost

Jsi spokojen se svým všedním životem? Toužíš po něčem větším, než je jen denní rutina? Pokud víš, že jsi ve svém životě rezignoval na Boží povolání, tak se postav proti "duchu rezignace" ve svém životě a pozvi do něj znovu Ducha svatého. Židům 11:16 Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám...

Biblický verš Židům 11, 1 – 16
Kalendář 3. 2. 2019

Doprovázení

Přímo v rodině, případně sboru nebo mezi svými známými se můžeme dostat do situace, kdy naši péči potřebuje člověk, který se díky vysokému věku nebo nemoci nachází v poslední fázi života. Jak mu můžeme co nejúčinněji posloužit, jaké jsou možnosti pomoci od zdravotnických a ošetřovatelských služeb a čeho se vyvarovat nám poradí dlouholetá pracovnice diakonie Jindra Papežová.

Kalendář 23. 1. 2019

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.