KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Úvodník SD: Jak budeme slavit?

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří království Nebes.“ (Mt 19,14) Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. (Mk 10,15) Nedávno jsem četl článek, který se věnoval různým mezinárodním dnům. Celý jsem ho nedočetl, ale byl jsem překvapen, jaké bizarnosti mají mezinárodní...

Kalendář 29. 5. 2024

Aktuální Sborové dopisy

Jak budeme slavit?

Lubomír Ondráček se ptá, jak moc Ti záleží na dětech? Přeješ si pro své děti, i ty v okolí, ke Dni dětí ten nejlepší dárek, věčný život? Misie: na ulici i ve světě. Aktuální informace o obměně vedoucích v KS Praha.

Kázání

Nádherný Kristus

Záznam kázání ze společného shromáždění Církve Křesťanská společenství.

Kalendář 2. 6. 2024

Investice do manželství má smysl – dopoledne pro muže

Carrie MacFarlan je angličanka léta žijící v Německu je spojena s českým prostředím jako vdova po Johnu MacFarlanovi, průkopníkovi charismatického hnutí v komunistickém Československu. Je tvořivá, nezákonická, charismatická, a přitom praktická až střízlivá. Má smysl pro humor a dokáže nadchnout pro Boha. Mužům přinesla praktické podněty, co mohou udělat pro své manželky. Ve druhé části...

Kalendář 13. 4. 2024

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří deset regionů (vznik jedenáctého - Barrandova - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Mapa regionů

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.