KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Úvodník SD: Rodina a parlamentní volby

Nedělám si iluzi, že se na zemi někdy podaří vyřešit všechny politické a společenské problémy a nespravedlnosti. Ale bereme-li vážně Bibli, máme se snažit o to, aby ve společnosti vládl pokoj. Jeremjáš to radil Židům přesídleným do Babylonu, Pavel klade křesťanům na srdce modlitby za politiky a má při tom podobný cíl. Boží království sice není z tohoto světa, ale...

Kalendář 1. 6. 2021

Jak můžete pomoci chránit sebe i ostatní při setkáních KS Praha

Před příchodem: Zvažte, zda se daného setkání zúčastnit. Mohou být zásadní důvody, proč tentokrát nepřijít: Máte nařízenou karanténa. Máte příznaky onemocnění (kašel, zvýšená teplota, nadměrná únava, ztráta chuti nebo čichu). Kromě těchto jednoznačných důvodů je dobré zvážit, zda nejste díky svému zdravotnímu stavu extrémně ohrožen nákazou nebo s někým takovým nesdílíte domácnost. Po příchodu: Mějte...

Kalendář 12. 5. 2021

Aktuální Sborové dopisy

Kázání

Staň se věrným správcem

Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Jak toho dosáhnout? Co vlastně spravuji a před kým se budu zpovídat?

Biblický verš 1Kor 4,1-2
Kalendář 30. 5. 2021

Vládnoucí a milující

Mojžíš poznal Boha jako málokdo a dochází k závěru, že Bůh miluje lidi. Král David v reakci na to vyznává svou lásku k Bohu. Bůh miluje a současné seslal potopu. Bůh uzdravuje a současně jsou občas i jeho služebníci nemocní. Čím si tedy můžeme být jisti?

Biblický verš Dt 33,2-3; Ž 18
Kalendář 23. 5. 2021

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.