KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Úvodník SD: Živá rostoucí víra

Bratři, jsme zavázáni stále za vás Bohu vzdávat díky, jak je to správné, protože převelice roste vaše víra a rozhojňuje se láska všech vás k sobě navzájem. (2Te 1,3) Předně děkuji, že mi bylo umožněno oslovit vás, členy Křesťanského společenství Praha. Jste pro nás mimopražské v mnoha oblastech inspirací a je prostě pravdou, že jste,...

Kalendář 30. 5. 2023

Úvodník SD: Nové letnice

Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněniDuchem svatým a směle mluvili Boží slovo. (Sk 4,31) Některé věci, třeba vzkříšení Pána Ježíše, dělá Bůh jen jednou. Některé věci, třeba východ slunce, a tedy projev své milosti pro celé stvoření, dělá Bůh opakovaně. No a některé věci udělá jednou – a...

Kalendář 8. 5. 2023

Aktuální Sborové dopisy

Nové letnice

Lubomír Ondráček zve k naplnění Duchem svatým: „Potřebujeme opět naplnit Duchem svatým. Ne jednou, dvakrát, ale znovu a znovu.“ Úvaha Michala Klesnila - Modlitba: „Bůh nepotřebuje, abys mu poradil, jak má situaci vyřešit, ale čeká, až jej poprosíš o pomoc.“

Kázání

Přijď, Duchu svatý – nebo tu už jsi?

Duch svatý má svatyni z našeho těla a je s námi vždy, současně potřebujeme více Jeho aktuální přítomnosti. Zaslibuje nám ji a chce se skrze nás i projevovat. Toužíme po tom?

Biblický verš Jo 3,1-4; Sk 2; 1K 14,1
Kalendář 7. 5. 2023

Zápas a vítězství poníženého krále

Ježíš znal velmi dobře biblickou knihu Žalmů. Často je citoval, zpíval je, modlil se je. V posledních chvílích svého života, když umírá na kříži, se na Boha obrací slovy 22. žalmu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Někteří mají zato, že se na kříži modlil celý tento žalm. Ať už jakkoli, tento žalm...

Biblický verš Ž 22; Mk 15,34–37; Žd 12,1–3
Kalendář 7. 4. 2023

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří deset regionů (vznik jedenáctého - Barrandova - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.