KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů, které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Video Vánoční pokoje

Už se Vám stalo, že jste od přátel obdrželi nějaké to přihlouplé vánoční přání? Co letos poslat něco, co má smysl? (Toto video zmiňuje Lubomír Ondráček na závěr svého kázání z prosincových sborových bohoslužeb.)

Kalendář 1. 12. 2019

Úvodník SD: Život s nadějí

Simeon vzal dítě do náručí a takto chválil Boha: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, neboť mé oči viděly tvé spasení.“ (L 2,28–29) Jako dítě jsem měl rád čas adventu. Byl prodchnut očekáváním, i když přiznávám, že pro mě v tom dětském věku šlo spíše o vyhlížení Vánoc než Kristova druhého příchodu. S každým týdnem se na adventním věnci...

Kalendář 29. 11. 2019

Aktuální Sborové dopisy

Život s nadějí

Vánoční úvodník Život s nadějí od Jiřího Bukovského. Přečtete si také nadějné rozhovory Mladá manželství se třemi manželskými páry. Přinášíme zprávu o letošních kurzech Alfa a Příprava na manželství. Nechybí ani čerstvá pozvánka na Základy 2020. Dozvíte se, proč létali Draci na Proseku.

Církev a Izrael v poslední době

Úvodník Petra Káchy poukazuje na několik znamení poslední doby a dokládá, že církev a Izrael jsou spojené nádoby. Kromě Modlitebních témat a několika aktualit ze života sboru, SD nabízí zamyšlení Michala Klesnila: Nebojte se modlitby.

Kázání

Vánoce, Vánoce přich….a nebo je to jinak?

V dnešním postmoderním materialistickém Česku se nám v předvánočním shonu může ztratit skutečný důvod oslavy Vánoc a lehce zapomeneme, kým Ježíš skutečně byl a je. Jak nám v tom může pomoci význam darů, které přinesly mágové? A jak se o radostnou zvěst o narození Spasitele můžeme podělit s ostatními? https://www.youtube.com/watch?v=b-8lmhEwbMw

Biblický verš Mt 2,1-12
Kalendář 1. 12. 2019

Slyšíme dobře?

Mnohdy  nás trápí, jak slyšet Boží hlas. Mojžíš byl nejtišší z lidí, setkával se s Bohem jako málo kdo jiný. Uměl Bohu naslouchat a přesto se v klíčový moment spletl. Co mu zabránilo dobře slyšet? Jak se z toho můžeme poučit? A jde více o slyšení nebo o poslušnost?

Biblický verš Ex 17,1-7; Nu 20,2-12
Kalendář 3. 11. 2019

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.