KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Úvodník SD: Náš Bůh kraluje

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L 2,14) Píši úvodník počátkem srpna a vy ho čtete na začátku září. V době psaní úvodníku nevím, jaká bude v naší zemi a celkově ve světě situace. Co ovšem vím, je skutečnost, že prožíváme rok, který zatím nikdy v dějinách nebyl. Na jaře se v naší zemi a s různými časovými...

Kalendář 4. 9. 2020

Jak můžete pomoci chránit sebe i ostatní při setkáních KS Praha

Před příchodem: Zvažte, zda se daného setkání zúčastnit. Mohou být zásadní důvody, proč tentokrát nepřijít: Máte nařízenou karanténa. Máte příznaky onemocnění (kašel, zvýšená teplota, nadměrná únava, ztráta chuti nebo čichu). Kromě těchto jednoznačných důvodů je dobré zvážit, zda nejste díky svému zdravotnímu stavu extrémně ohrožen nákazou nebo s někým takovým nesdílíte domácnost. Po příchodu: Mějte...

Kalendář 31. 8. 2020

Aktuální Sborové dopisy

Náš Bůh kraluje

Úvodník Luboše Ondráčka připomíná Boží nadvládu a svrchovanost. Bůh se nezměnil- to je dobrá zpráva pro nás i celý svět. SD přináší také aktuální zprávy z vedení sboru, nabídky kurzů a přednášek, svědectví z pěkné dovolené, přehledný kalendář akcí...

Aktivisti i zdrženliví jsou na tom stejně

Úvodník letního čísla od Tomáše Dittricha rozebírá kudy nevede i vede cesta k plnění Boží vůle. Hora manželství a rodiny – co s ní dál? – zamyšlení k modlitbám za rodinu a její definici v našem zákonodárství. Svědectví z posledních měsíců: Gospel versus pandemie. Vyučování: O prorocích.

Kázání

Setkání služebníků 19. 9. 2020

Obsah: 00:00:00 - Úvod - Milovat ty, které vedeme (Luboš Ondráček) 00:09:28 - Požehnání do nových služeb 00:10:46 - Jak být dostatečně pružný ve službě (Tomáš Dittrich) 00:24:21 - Duchovní boj (Petr Kácha) 00:49:43 - Video husy - Jak se u nich můžeme inspirovat? 00:54:36 - Služebník vs. vedoucí, co mají společného a v čem...

Kalendář 19. 9. 2020

I kdyby se hory pohybovaly

Nevíme, co je před námi, a Bůh nedává laciné sliby. Dává místo nich jistotu, že i když se dějí nečekané věci, smlouva pokoje se neotřese a Boží milosrdenství od nás neodstoupí. Současně nám připomíná bolestnou neplodnost a povzbuzuje k tomu, abychom se s ní nesmířili, ale chtěli „děti“ a byli ochotni se o ně postarat.

Biblický verš Iz 54,1-10; Ř 1,16-17
Kalendář 6. 9. 2020

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.