KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů, které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Revolution Tour

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 proběhne ve sportovní hale Královka večer chvál a uctívání v rámci “Revolution Tour”, které pořádá hnutí Holy Spirit Night. Více informací v události

Kalendář 22. 5. 2019

Úvodník SD: Je dokonalost strašákem?

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt 5,48) Stále si pamatuji na svůj údiv, když mi poprvé s plnou vážností došlo, co tady Pán Ježíš říká. To přeci nemůže myslet vážně. Něco jsem už tenkrát o Bohu věděl. Je svatý, dokonalý, mocný… a nedělá chyby. To sice nikde v Bibli přímo takto napsané není, ale o žádné...

Kalendář 2. 5. 2019

Aktuální Sborové dopisy

Duch přináší změnu

Úvodník Luboše Ondráčka: Duch přináší změnu Rodina a politika, Informace z festivalu Dny dobrých zpráv 11. ročníku, Vyučování Oty Kunzmanna Moc svědectví, Analýza redefinice manželství – v rubrice Rodina a politika. Rozhovor s novým pastorem regionu Palmovka, Pozvání k akci: Kulturou proti antisemitizmu.

Kázání

Konflikt království

V době velikonočního týden vjíždí do Jeruzaléma tři průvody. Průvod Heroda, průvod Piláta a průvod Ježíše. Reprezentují různé druhy vlády a osobují si autoritu. Jejich setkání nemůže skončit jinak než konfliktem. Zdá se, že poraženým je Ježíš. Jenže Boží království je nakonec královstvím vítězným.

Biblický verš L 19,35-38
Kalendář 19. 4. 2019

Setkání služebníků 16. 03. 2019

Obsah: 00:00:00 - Úvod – Potřebujeme se navzájem (Luboš Ondráček) 00:11:35 - Slova od Boha 00:24:15 - Hlavní téma: Pastorace (Luboš Ondráček) 01:23:05 - doplnění slova 01:29:20 - O svědectví (Ota Kunzmann) 01:46:40 - Oznámení...

Kalendář 16. 4. 2019

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.