KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů, které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Informační setkání o vstupu do sboru

V našem sboru jsou vítáni hosté a máme rádi obecenství i s těmi, kteří nejsou členy našeho sboru, ale sbor navštěvují. Současně rozlišujeme mezi členy a hosty a zveme pravidelné návštěvníky k aktivnímu a závaznému zapojení do sboru. Údy Kristova těla se stáváme ve chvíli uvěření, kdy nás Duch svatý zapojí do Kristova těla. Přesto...

Kalendář 10. 10. 2019

Úvodník SD: Nejít nejlehčí cestou

Také Lot, který putoval s Abramem, měl ovce, skot a stany. Ale země jim nestačila… Lot pozvedl oči a spatřil celou jordánskou rovinu, že je celá dobře zavlažovaná… Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu… přiblížil své stany až k Sodomě. (Gn 13,5–13) Žijeme v době, kterou si těžko naši předkové uměli představit. Životní úroveň z hlediska ekonomiky, zdravotní péče nebo...

Kalendář 3. 10. 2019

Aktuální Sborové dopisy

Nejít nejlehčí cestou

Úvodník o naší cestě s Bohem. Rozhovor s Lubošem Ondráčkem o zázracích, víře a poslušnosti. Ohlédnutí za létem ve vzpomínce na dovolenou regionu Palmovka a svědectví z misijního výjezdu do Estonska a na Galantu.

Kázání

Setkání služebníků 28. 09. 2019

Obsah: 00:00:00 - Úvod 00:01:15 - Prorocké slovo: Nenechme naši službu udusit starostmi toho věku (Luboš Ondráček) 00:15:10 - Doplňující slovo: Radostné a pokorné srdce (Olina Šípová) 00:17:05 - Svědectví z Teen Campu: Aukce obrazů (Dita Frantíková) 00:21:15 - Svědectví z Teen Campu: Posun v mém životě (Marek Hauptmann) 00:24:40 - Svědectví z regionální dovolené:...

Kalendář 28. 9. 2019

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.