KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů, které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Úvodník SD: Plný Ducha a víry

Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a povzbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali u Pána; neboť to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. A značný zástup se přidal k Pánu. (Sk 11,23–24) Byl jsem požádán Lubošem O., zda bych nenapsal úvodník do vašeho Sborového dopisu. V krátkosti bych shrnul kázání, které jsem měl na slavnostním shromáždění...

Kalendář 9. 7. 2019

Letní akce sboru

Během prázdnin kromě společných shromáždění a regionálních dovolených sbor pořádá resp. spolupořádá následující akce pro děti a mládež a misijní výjezdy. Na některé se lze ještě přihlásit, podrobnější informace jsou v sekci Události. Všechny členy a přátele sboru prosíme o modlitby za připravované a probíhající akce. English camp 13. – 20. 7. Misijní výjezd do...

Kalendář 8. 7. 2019

Aktuální Sborové dopisy

Plný Ducha a víry

Speciální Úvodník od Marka Prosnera, Seniora Církve Křesťanská společenství. Rozpis shromáždění na celé léto. Další informace k Hoře rodiny od Oty Kunzmanna a Miloše Kačírka. Reportáž z Manželských večerů. Rozhovor o Svobodě v Kristu. Proroctví. 2x Svědectví.

Radovat se z učednictví

Úvodník Luboše Ondráčka: „Důvodem i cílem je radost“ - nás povzbudí k věrnosti, poslušnosti a vděčnosti. Svědectví o zázracích: „Počasí“ prožil a napsal Michal Vadlejch. Postoj KS Praha k lidem s odlišnou sexuální orientací. Plán akcí našeho sboru.

Kázání

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.