KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik devátého – Proseka - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Úvodník SD: Vítězství nad nepřítelem

...Ježíš mu totiž říkal: „Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!“ …Přišli k Ježíši a pozorovali toho démonizovaného, jak sedí oblečen a má zdravou mysl – toho, který měl Legii – a ulekli se… (Mk 5,1-20) Žijeme v postmoderní a podle některých i v post faktické a post křesťanské době. Období racionalismu 19. a první poloviny 20. století se pozvolna...

Kalendář 1. 2. 2020

KS Praha se vrací na Prahu 7!

Po mnoha letech bude mít KS Praha opět bohoslužby na Praze 7. Region Střed se začal 12. 1. 2020 scházet na adrese Korunovační 6, Praha 7 v prostorech Křižíkova domu. Ten se nachází u Letenského náměstí a v podstatě na hranici s Prahou 6. Všichni jsou srdečně zváni.

Kalendář 20. 1. 2020

Aktuální Sborové dopisy

Vítězství nad nepřítelem

V Úvodníku se Luboš Ondráček zamýšlí nad tím, jak současný svět vnímá duchovní a nadpřirozené věci, a jak počítáme s duchovní realitou my, křesťané. K tomuto tématu se váže Vyznání pravdy - jedenáct bodů, které jsme společně vyznávali na lednovém shromáždění a chceme se jimi řídit tento rok. Dále čtěte: společné stanovisko starších sboru ke...

Slyšíme dobře?

Chceme Boha slyšet a poslouchat? Jak na to, píše v úvodním článku Lubomír Ondráček. Aktuální zprávy z vedení sboru. Boj o definici manželství – stručné a přehledné informace o chystaných legislativních úpravách definice manželství v naší zemi.

Kázání

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.