KS Praha logo
CZ
CZ EN

Křesťanské společenství Praha

Současní lidé s ideály. Mladí i starší společně, přátelští a otevření.
Žijeme s vírou a máme cíl: Kristem proměněné životy.

Scroll

Nejbližší události ve sboru

Novinky a aktuality

Úvodník SD: Naděje pro budoucnost

Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš.“ (J 8,11) Na začátku osmé kapitoly Jana čteme pozoruhodný příběh. K Ježíši přivádějí ženu přistiženou při cizoložství. My žijeme v době, kdy se tvrdí, že člověk není v podstatě monogamní bytost, a prosazují se stále bizarnější svazky typu polyamorie. O cizoložství slyšíme často a už nám to nějak...

Kalendář 2. 7. 2022

Biblická škola služby HSM Ostrava

Je nám ctí vás seznámit s novou křesťanskou praktickou školou v Ostravě, která je součástí HarvestNet School of Ministry (HSM) a zaměřuje se na pomoc studentům objevit jejich obdarování, povolání a jejich používání v běžném životě. Jak bude škola probíhat: Škola je koncipovaná jako on-line i prezenčně (ubytování si zajistí každý sám, anebo můžete po domluvě...

Kalendář 10. 6. 2022

Aktuální Sborové dopisy

Naděje pro budoucnost

Lubomír Ondráček povzbuzuje k novému začátku. Ježíš řekl: „Kdo je bez hříchu, první hoď kamenem!“ A také říká: „Jdi a nehřeš víc!“ Příběh o uzdravení: Uzdravuje Bůh, věříme? Vyučování: Vytržení a učení o poslední době.

Kázání

Ježíšův marketing

Nikdy nikdo neměl tak úžasnou zprávu jako Pán Ježíš. Měl co nabídnout, ale spíše nabídku skrýval a svým následovníkům popisoval, co je bude následování stát. Přesto nikdo nebyl tak úspěšný jako on. Jak se to mohlo stát?

Biblický verš Mk 8,27–38
Kalendář 31. 7. 2022

David a Goliáš

Díky čemu Goliáš zastrašil celé izraelské vojsko? Bojujeme s Goliáši i dnes? David měl odvahu se Goliášovi postavit a zvítězil. Jak jít v jeho stopách a kde je tedy klíč na poražení obrů?

Biblický verš 1Sam 17
Kalendář 24. 7. 2022

Regiony KS Praha

Náš sbor tvoří osm regionů (vznik dalších – Proseka, Přístavu a Barrandova - připravujeme), které se scházejí na různých místech Prahy. První neděli v měsíci se scházíme všichni dohromady, ostatní neděle jsou regionální bohoslužby. O jednotlivých regionech se dozvíte na jejich stránkách.

Křesťanské společenství Praha se představuje

Jsme sbor, který je otevřený pro nově příchozí. Stojíme o poctivé láskyplné vztahy, a proto se snažíme budovat komunitu lidí, kteří sdílejí biblické hodnoty a víru. Vítáme mezi sebou i hledající a ty, kdo v Boha nevěří.

Děti a mládež

Věnujeme se všem věkovým kategoriím včetně dětí a mládeže a to jak během bohoslužeb, tak v rámci dalších aktivit během týdne a prázdnin. O konkrétních aktivitách se dočtete na jejich stránkách.