KS Praha logo
CZ
CZ EN

Jste tu poprvé?

Vítejte na stránkách sboru Křesťanské společenství Praha.

S naším sborem se můžete seznámit prostřednictvím těchto stránek, návštěvou některého našeho regionu nebo aktivity nebo si můžete domluvit osobní schůzku. Můžete nás osobně kontaktovat zde, rádi se s vámi setkáme.

Více informací získáte v dalších částech našich stránek a v pracovní době na telefonu 284 822 294  (kancelář sboru) nebo emailem (praha@kaes.cz). Rádi vás uvidíme v našem sborovém domě blízko stanice metra B Palmovka na adrese Na Žertvách 23, Praha 8.

Ing. Lubomír Ondráček, pastor sboru

Čemu věříme

Největší příběh lidských dějin

Motto: Věříme, že zdrojem veškerého života je Bůh a základním životodárným vztahem je nádherný vztah lásky mezi Bohem a jeho Synem, Ježíšem Kristem.

Bůh je dobrý a protože chtěl svoji lásku sdílet, stvořil tento svět. Stvořil vesmír, Zemi a veškeré tvorstvo. Člověka stvořil jako muže a ženu a vložil do nich svého Ducha. Stvořil je, aby s nimi mohl mít důvěrný vztah, takový, jaký měl se svým Synem v nebi.

Projevenou důvěru však člověk brzy zklamal, když se rozhodl žít nezávisle na Bohu, podle své vlastní vůle, inspirován nabídkou Božího nepřítele, satana. Tento hřích jeho vztah s Bohem osudově přerušil.

Bůh měl plné právo člověka zatratit a nechat ho jeho osudu, ale neudělal to. Z lásky k člověku udělal něco neuvěřitelného. Jeho jediný syn se vzdal vší své slávy a důstojnosti, kterou měl v nebi, a narodil se na zem v těle bezbranného malého dítěte. Tento chlapec pak vyrostl v dospělého muže a během pouhých tří let pohnul celým Izraelem a umožnil změnu celého světa. Uzdravoval nemocné a křísil mrtvé. Utišoval bouře. Miloval ty, kterými ostatní pohrdali. Nakonec se v plném vědomí toho, co dělá, nechal křivě obvinit, odsoudit a popravit strašlivou smrtí ukřižováním. Na kříži Ježíš nesl trest za hříchy každého člověka.

V lidských dějinách bylo ukřižováno mnoho lidí. Ale jen jeden, Ježíš Kristus, vstal třetího dne z mrtvých. Ukázal se dohromady několika stům lidí a po čtyřiceti dnech vystoupil k Otci do nebe, jako Pán nebes i Země.

Jeho učedníci po naplnění Duchem Svatým začali šířit radostnou zprávu o tom, že Bůh smířil člověka se sebou samým a obnovil tak původní přerušený vztah důvěry a lásky. I nyní může každý přijmout věčný život, uvěří-li, že Kristus byl ukřižován a vzkříšen, čímž zaplatil i za jeho hříchy, a vyzná-li jej jako svého Pána. Získá věčný život a stane se tak i součástí společenství věřících lidí, kteří se rozhodli Ježíše následovat.

Po smrti půjde každý člověk buď do nádherného Božího království, nebo do věčného trápení, oddělen od milujícího Boha; věčný život, nebo věčné utrpení. Není žádná třetí možnost. Každý člověk si během svého pozemského života osobně rozhodne o tom, kde stráví věčnost.