KS Praha logo
CZ
CZ EN

Články Sborového dopisu

Úvodník SD: Z čeho se radujeme?

Dvacátého třetího dne sedmého měsíce propustil lid a oni šli ke svým stanům radostně a s veselou myslí nad dobrem, které Hospodin učinil Davidovi, Šalomounovi a svému lidu Izraeli. (2 Pa 7,10) Mezi ovocem Ducha je jmenovaná i radost. Pokud žijeme pod vedením Ducha, tak kromě jiných věcí je v našem životě radost. Není to novozákonní vynález, radost patřila do života starozákonního...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 29.9.2023 Přečíst více Šipka doprava
Načíst další novinky