KS Praha logo
CZ
CZ EN

Články Sborového dopisu

Úvodník SD: Odvaha nejistoty

Země, do které přicházíš, není jako egyptská země, kde musíš šlapat a zavlažovat. Je zemí, o kterou se stará Hospodin. Dám déšť podzimní i jarní. (Dt 11,10–17)(zkráceno, pro porozumění lepší přečíst celé ve své Bibli) Život Izraelců v Egyptě a zaslíbené zemi mezi Jordánem a Středozemním mořem se lišil v mnoha ohledech. Nedalo se jen jednoduše přestěhovat a jednat jako dosud. Bůh...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 1.9.2022 Přečíst více Šipka doprava

Úvodník SD: Naděje pro budoucnost

Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš.“ (J 8,11) Na začátku osmé kapitoly Jana čteme pozoruhodný příběh. K Ježíši přivádějí ženu přistiženou při cizoložství. My žijeme v době, kdy se tvrdí, že člověk není v podstatě monogamní bytost, a prosazují se stále bizarnější svazky typu polyamorie. O cizoložství slyšíme často a už nám to nějak...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 2.7.2022 Přečíst více Šipka doprava
Načíst další novinky