KS Praha logo
CZ
CZ EN

Články Sborového dopisu

Úvodník SD: Nejít nejlehčí cestou

Také Lot, který putoval s Abramem, měl ovce, skot a stany. Ale země jim nestačila… Lot pozvedl oči a spatřil celou jordánskou rovinu, že je celá dobře zavlažovaná… Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu… přiblížil své stany až k Sodomě. (Gn 13,5–13) Žijeme v době, kterou si těžko naši předkové uměli představit. Životní úroveň z hlediska ekonomiky, zdravotní péče nebo...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 3.10.2019 Přečíst více Šipka doprava

Úvodník SD: Potřebuji k víře Bibli?

Ezdráš zaměřil své srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon a plnil jej a aby učil v Izraeli ustanovení a nařízení. (Ezd 7,10) Končí období prázdnin a dovolených a my se vracíme k běžnému životu školního roku a také k běžnému životu regionálního sboru. Poslední roky využíváme léto k tomu, abychom se scházeli dohromady celý sbor a věnujeme se společnému tématu. Letos jsme...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 31.8.2019 Přečíst více Šipka doprava

Úvodník SD: Plný Ducha a víry

Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a povzbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali u Pána; neboť to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. A značný zástup se přidal k Pánu. (Sk 11,23–24) Byl jsem požádán Lubošem O., zda bych nenapsal úvodník do vašeho Sborového dopisu. V krátkosti bych shrnul kázání, které jsem měl na slavnostním shromáždění...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 9.7.2019 Přečíst více Šipka doprava
Načíst další novinky