KS Praha logo
CZ
CZ EN

Články Sborového dopisu

Úvodník SD: Setkání

Když se nyní s odstupem už pořádné řádky let díváme na události Velikonoc, asi nás už nic nepřekvapí. Triumfální vjezd Ježíše do Jeruzaléma, vyčištění chrámu, vyučování s podobenstvími, diskuze s farizeji, rozhovory s učedníky, poslední večeře, Jidášova zrada, modlitba s učedníky (alespoň v něčem jsem jako učedníci, taky někdy usnu při modlitbě), Ježíšovo zatčení, Petrovo zapření, výslechy, bičování, ukřižování, vzkříšení a prázdný...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 31.3.2021 Přečíst více Šipka doprava

Úvodník SD: Spolu

Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a na modlitbách. (Sk 2,42) Už před mnoha lety začal Dan Drápal v době, kdy byl hlavním pastorem sboru, pořádat setkání o vstupu pro zájemce o členství ve sboru. Cílem bylo seznámit potenciální členy sboru s historií, hodnotami, záměrem a fungováním sboru. Já tento kurz převzal a s drobnými úpravami ho se zájemci o členství ve...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 4.3.2021 Přečíst více Šipka doprava

Úvodník SD: Boží blízkost

Co se mě týče, Boží blízkost je pro mě dobrá. (Mně je však nejlépe v Boží blízkosti.) Učinil jsem si útočiště v Panovníku Hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. (Ž 73,28) Boží lid se v dějinách dostával do různých situací. Zažil velké věci i mnohé pády. Zažil otroctví v Egyptě, vyhnanství v Asýrii a Babyloně. Zažil také vyvedení z Egypta i návrat z vyhnanství. Novosmluvní...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 3.2.2021 Přečíst více Šipka doprava
Načíst další novinky