KS Praha logo
CZ
CZ EN

Články Sborového dopisu

Úvodník SD: Církev a Izrael v poslední době

Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. (2Pt 3,10) V Písmu jasně vidíme, že dějiny Církve a Izraele jsou propojené. Když jsem napsal Církev s velkým C, tak jsem myslel Církev Kristovu obecně. Pán Ježíš byl Izraelec, tedy Žid, první učedníci byli Židé atd. A stejně tak i v poslední...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 30.10.2019 Přečíst více Šipka doprava

Úvodník SD: Nejít nejlehčí cestou

Také Lot, který putoval s Abramem, měl ovce, skot a stany. Ale země jim nestačila… Lot pozvedl oči a spatřil celou jordánskou rovinu, že je celá dobře zavlažovaná… Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu… přiblížil své stany až k Sodomě. (Gn 13,5–13) Žijeme v době, kterou si těžko naši předkové uměli představit. Životní úroveň z hlediska ekonomiky, zdravotní péče nebo...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 3.10.2019 Přečíst více Šipka doprava

Úvodník SD: Potřebuji k víře Bibli?

Ezdráš zaměřil své srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon a plnil jej a aby učil v Izraeli ustanovení a nařízení. (Ezd 7,10) Končí období prázdnin a dovolených a my se vracíme k běžnému životu školního roku a také k běžnému životu regionálního sboru. Poslední roky využíváme léto k tomu, abychom se scházeli dohromady celý sbor a věnujeme se společnému tématu. Letos jsme...

Uživatel Daniel Jungmann Uživatel 31.8.2019 Přečíst více Šipka doprava
Načíst další novinky