KS Praha logo
CZ
CZ EN

Aktivisti i zdrženliví jsou na tom stejně Červenec 2020

Úvodník letního čísla od Tomáše Dittricha rozebírá kudy nevede i vede cesta k plnění Boží vůle. Hora manželství a rodiny – co s ní dál? – zamyšlení k modlitbám za rodinu a její definici v našem
zákonodárství. Svědectví z posledních měsíců: Gospel versus pandemie. Vyučování: O prorocích.

Stáhnout PDF