KS Praha logo
CZ
CZ EN

Vyjádření k současné situaci

Aktuality Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 21.12.2023

Milí přátelé, 

to, co se dnes stalo, se nějakým způsobem dotklo asi každého. Dosud jsme o podobných situacích slyšeli nebo četli, ale bylo to přece jen nějak vzdálené, a pokud jsme si mysleli, že u nás se něco podobného stát nemůže, tak vidíme, jak jsme se mýlili. Válka na Ukrajině, napadení Izraele, vražda tatínka s miminkem, střelba na vysoké škole v Praze… to jsou pro nás možná ty nejvýraznější události, které zaznamenáváme, a to nemluvím o různých dalších lokálních konfliktech v částech světa, které nám jsou vzdálené. Mohlo by se zdát, že zlo nabírá na obrátkách. Možná ano.  

Jako Boží děti máme tu výhodu, že patříme Bohu a ani podobné situace nás nemohou od Boží lásky oddělit. Mohou nás trápit, mohou nám způsobit bolest, ale z Boží ruky nás nevytrhnou. Tuto výhodu máme oproti těm, kteří Pánu Bohu nepatří a strach a beznaděj může jejich život výrazně ovlivnit. Ani my nejsme vůči tomu, co se kolem nás děje imunní, ale máme Božího ducha a pokoj, který dává Ježíš.  

Jako Ježíšovi učedníci pak máme několik úkolů nebo poslání. Přinášet pokoj a naději tam, kde nejvíc chybí. Nabídnout praktickou pomoc, kde to je možné a smysluplné (třeba skrze nějakou sbírku a finanční pomoc). A především přinášet evangelium, protože to jediné má moc změnit život, přinést trvalou naději, odpuštění hříchů a smíření s Bohem. A samozřejmě se modlit. Za naše blízké, ale i ty, se kterými se potkáme náhodně nebo které ani neznáme osobně, ale zažili ve svém životě nějakou ztrátu.   

Ani s Bohem není život vždycky lehký, ale víme, komu jsme uvěřili a co s námi bude, až odtud jednou odejdeme. Platí pro nás slova apoštola Pavla: „Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!“ (Ř 8,38-39)  

Musím říct, že si ani nedovedu představit, jak se v kontextu současných událostí a „třesení“ různými našimi jistotami cítí lidé, kteří Boha neznají. Někteří si zoufají, jiní se stávají cyničtí, další hledají viníka toho, co se děje, nebo zkrátka reptají. Ale především nemají naději. I my jsme byli lidmi „bez Boha a bez naděje“ (Ef 2,12), ale teď jsme Boží děti a Boží vyslanci. Přinášejme pokoj a naději, sdílejme dobrou zprávu o odpuštění a smíření skrze Ježíše. O tom nakonec Vánoce jsou. 

Uvrhni svou starost na Hospodina, on se o tebe postará. Nedopustí, aby se spravedlivý navěky zhroutil (Ž 55,23). 

O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. (Fil 4,6-7)  

Požehnané Vánoce! 

Tomáš Božovský