KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodník SD: Rodina a parlamentní volby

Články Sborového dopisu Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 1.6.2021

Nedělám si iluzi, že se na zemi někdy podaří vyřešit všechny politické a společenské problémy a nespravedlnosti. Ale bereme-li vážně Bibli, máme se snažit o to, aby ve společnosti vládl pokoj. Jeremjáš to radil Židům přesídleným do Babylonu, Pavel klade křesťanům na srdce modlitby za politiky a má při tom podobný cíl. Boží království sice není z tohoto světa, ale může se mezi námi projevovat. O to, aby v naší zemi (i na naší Zemi) vládl pokoj a spravedlnost, se máme zasazovat všemi silami.

Odhaduji, že množství spravedlnosti ve společnosti je určeno situací v rodinách. To má svou logiku. Čím víc rodin je zdravých, tím méně je vnitřně zraněných dětí a tím méně je kriminality. Manželství a rodina jsou podivuhodnou součástí Božího stvoření. (Je to vázáno přímo na stvoření, proto mohou mít dobré rodiny i lidé nevěřící.) Pokud chce Ďábel ničit Boží dílo, bude se proto všemi prostředky obracet proti rodině a také to dělá. Čím více rodin je destabilizovaných, tím méně má společnost pokoje a spravedlnosti.

Ve sboru se už čtyři roky pravidelně modlíme za manželství a rodiny v Praze: za snížení počtu rozvodů, interrupcí a dětí narozených mimo manželství a za nárůst počtu uzavřených manželství a dětí narozených v manželství, vždy o 10 %. Je povzbudivé, že se tyto parametry za tu dobu pohnuly správným směrem, některé i výrazněji. Na staršovstvu byla ve vůli pokračovat v těchto modlitbách úplná jednota.

Můžeme dělat ještě něco jiného než se modlit?

Důležitá je oblast politiky. Pravděpodobně až příští sněmovna rozhodne, zda bude v našich ústavních zásadách manželství definováno jako manželství muže a ženy, nebo jako svazek osob blíže neurčeného pohlaví. Bude rozhodovat také o tom, zda budou homosexuálové a lesby moci adoptovat děti. Příští parlament bude také mít možnost upravit zákonné normy pro poskytování krátkodobých půjček a pro exekuce, což jsou oblasti, kvůli nimž jsou v současné době rodiny nesmírně poškozovány. Zadlužené rodiny ztrácejí bydlení a propadají se hlouběji a hlouběji, spolu s alkoholismem a drogami jsou tu časté také sebevraždy. Je otázkou, proč se zákonodárci nebyli schopni domluvit na normách, které by ochránily nezodpovědné prosté lidi. Mohli si banky a exekutoři hlasování sněmovny koupit? Trochu zjednodušená odpověď na tuto otázku podle mě zní: ANO. Je to katastrofa.

Proto je potřeba jít k volbám a volit kandidáty, kteří budou prosazovat prorodinné zákony. Ale lehké to není. Nejjednotnější protlačovatelé protibiblické definice manželství a všech prohomosexuálních zákonů jsou Piráti. Ti ale na druhou stranu ve sněmovně prosazovali omezení zvůle exekutorů. Dlouhodobě jsou prorodinní v KDU-ČSL, ale tato strana je v koalici s ODS a TOP 09, kde jsou příznivci a odpůrci prohomosexuální legislativy smícháni.

Jediná současná parlamentní strana, která bude jednomyslně hlasovat proti tlakům prohomosexuální lobby, tak je SPD. Ale její zakladatel Tomio Okamura dříve založil podobně úspěšnou parlamentní stranu, ÚPD, a postupně z její pokladny vytahoval miliony ze státního příspěvku a posílal je jiným subjektům. Když na to přišli jeho spolustraníci, překazili mu to. Napadá mě k tomu otázka: Je dobré volit zloděje jen proto, že nesouzní s homosexuální lobby?

Koho tedy volit? Existuje možnost v rámci zvoleného uskupení kroužkovat. Pokud bych volil koalici, potřebuji si k tomu zjistit, kteří poslanci z KDU, TOP 09 a z ODS hlasovali ve sněmovně koncem dubna proti redefinování manželství na svazek osob bez určení pohlaví a proti umožnění adopce dětí homosexuálním párům a kteří v půli dubna zmáčkli tlačítko pro omezení exekucí. Asi jich nebude na kandidátce za daný obvod dost, a tak se chystám zaškrtat lidovce, kteří dosud v Parlamentu nebyli, abych tak nedal hlas třeba paním Pekarové Adamové nebo Černochové, které podporují agendu homosexuální lobby. Je to pracné, ale poctivé.

Každého ale mohu uklidnit: jeho hlasovací lístek velmi pravděpodobně volby nerozhodne. Jsem si jist, že naše modlitby tu budou rozhodovat mnohem víc, a to ať se je budeme modlit, nebo ať budou před Bohem chybět, třeba pro naši nevíru nebo pohodlnost.

Tomáš Dittrich

Celý Sborový dopis