KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodník SD: Nové letnice

Články Sborového dopisu Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 8.5.2023

Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni
Duchem svatým a směle mluvili Boží slovo. (Sk 4,31)

Některé věci, třeba vzkříšení Pána Ježíše, dělá Bůh jen jednou. Některé věci, třeba východ slunce, a tedy projev své milosti pro celé stvoření, dělá Bůh opakovaně. No a některé věci udělá jednou – a potom se nějakým způsobem opakují.

Nevím, jak rozuměli současníci proroka Joela zaslíbení o vylití Božího Ducha na celé tělo. To bylo ve starozákonní době nepředstavitelné. Ovšem ani učedníci slovům Pána Ježíše ze 16. kapitoly evangelia podle Jana příliš nerozuměli. Jak by pro ně mohlo být užitečné, aby jejich milovaný Rabbi odešel a přišel místo něj nějaký Zastánce. Nevím, zda si vzpomněli na Joelovo proroctví.

Uplyne nedlouhá doba, Ježíš je vzkříšen, učedníci se znovunarodí z Božího Ducha a očekávají zaslíbení Otce. Nevím, co čekali a zda je napadl prorok Joel, ale když se ozve zvuk z nebe, objeví ohnivé jazyky a každý je naplněn Duchem a začne mluvit novými jazyky, Petr ví, o co jde, i když o některých projevech se prorok nezmínil. Učedníci jsou naplnění Duchem a v jeho moci jednají.

Mnozí z nás zažili to samé. Setkali jsme se se vzkříšeným Kristem, činili pokání, znovuzrodili se, byli pokřtěni vodou. A byli jsme pokřtěni i Duchem svatým. Možná někdo v trochu jiném pořadí, já byl nejdříve pokřtěn Duchem a teprve potom vodou, ale stalo se to. Víme to, přineslo to změny do našeho života. Vzpomínáme na to a jsme za to Bohu vděčni.

V neděli 28. května si připomínáme vylití Ducha o Letnicích. Můžeme mít k tomuto svátku různé přístupy. Někdo ho ignoruje, svátky církevního roku neslaví. Někdo může v rámci církve mít slavnostní připomínkovou bohoslužbu této události – často i v církvi, kde se moc s působením Božího Ducha dnes nepočítá. Někdo může sentimentálně vzpomínat na to, jaké to bylo, když byl Duchem svatým naplněn. A někdo může říci – a to nejen na svatodušní neděli – Duchu svatý, chci více tvé přítomnosti, než nyní mám.

Křesťané ve čtvrté kapitole Skutků nebyli v lehké situaci. Dva z vedoucích církve byli uvěznění a obecně nebyli Židé, kteří uvěřili v Ježíše jako v Mesiáše, mezi ostatními Židy moc oblíbení. Nyní jsou povzbuzeni, protože Jan i Petr byli propuštěni. Reagují na to tím nejlepším způsobem, modlitbou. Nemodlí se ale za to, aby Petr s Janem nebo někdo z nich nebyl opět uvězněn. Oni se modlí za odvahu navzdory hrozbám kázat Boží slovo a prosí Boha, aby toto kázání potvrzoval skrze divy a zázraky. Jsou to znovuzrození lidé, kteří byli pokřtěni, resp. naplněni Duchem svatým. A Bůh v reakci na jejich modlitbu je svým Duchem naplní. Troufnu si napsat opět naplní. Zpochybňuje to předchozí naplnění? Určitě ne. Jen to připomíná, že nestačí žít z toho, co se stalo v minulosti. Nebýt spokojený s tím, že už jsem něco s Bohem prožil. Potřebujeme Jeho přítomnost stále. Potřebujeme opět naplnit Duchem svatým. Ne jednou, dvakrát, ale znovu a znovu. Nikoli pro náš dobrý pocit, nikoli pro nějaký prožitek, nikoli aby se nám dařilo lépe a vyhnuly se nám těžkosti a pronásledování. V životě učedníků se naplnění Duchem projevilo jinak. Dostali smělost mluvit Boží slovo. To potřebuji. Někdy tak přemýšlím, zda je vhodná příležitost, že ani nic neřeknu. Míjím některé příležitosti ke zvěstování – nevěřícím i sourozencům v Kristu. Smělost potřebuji.

Nejsem velký slavič svátků. Musel jsem se podívat do kalendáře, kdy letos Letnice budou. Po dalším naplnění Duchem ale toužím. Ať už o letošních Letnicích, nebo kdykoli jindy. Ducha svatého potřebuji. Jeho vedení, povzbuzení, usvědčení, zmocnění. Toužím po projevech Ducha. Více proroctví, moudrosti, zázraků. Není daleko, je u nás, a dokonce si udělal chrám v našem těle. Jsem za to vděčný, ale nechci být spokojený se současným stavem. Je jedno, zda se zatřese nebo nezatřese země, ohnivé jazyky se také od prvních Letnic moc neobjevují, ale Duch svatý je stále stejný a já ho chci být plný.

Lubomír Ondráček

Celý Sborový dopis