KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodník SD: Naše bezpečí v Kristu

Články Sborového dopisu Uživatel Jakub Homolka Kalendář 1.11.2018

Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu. (Lk 4,18)

Před několika dny jsem kupoval kabát. Ve skutečnosti to nebyl kabát pro mě, ale pro moji manželku (která je ze všech nejlepší a já s ní opravdu šel nakupovat kabát, a dokonce jsem to vydržel několik hodin). Když jsme obcházeli obchody, tak jsem narazil na nápis, který byl na jednom tmavém tričku. Bylo to v angličtině a v překladu tam bylo napsáno toto:

Strach z neúspěchu a strach z úspěchu.

Strach, že něco ztratíš, a strach, že něco zapomeneš.

Strach, že toho budeš dělat příliš mnoho.

Strach, že tě ostatní budou brát příliš vážně, a strach, že tě ostatní nebudou brát dostatečně vážně.

Strach, že tě nikdo nebude následovat, a strach, že tě nikdo nebude mít rád.

Strach, že si budeš dělat příliš mnoho starostí, a strach, že si nebudeš dělat žádné starosti.

A na konci bylo jméno jedné známé firmy, která vyrábí sportovní obuv a oblečení (té, co začíná na N a má čtyři písmena) a nápis: Prostě to udělej! (Cena trička byla 1.590 Kč a my ho nekoupili.)

Docela jsem o tom přemýšlel. Tedy nejen o ceně, ale hlavně o tom, že někdo takto používá strach jako reklamu. Představa, že správné obutí nebo oblečení nám pomůže překonat strach, mne pobavila, ale celá věc mi jen potvrdila můj dojem, že strach, obavy, úzkosti a přílišné starosti jsou prostě všude kolem nás a týkají se každého.

Každý člověk má tzv. hluboké vnitřní potřeby. Jejich počet a názvy se mohou mírně lišit. Je to potřeba přijetí, mít hodnotu a žít v bezpečí (případně ještě potřeba být milován a mít nějaký cíl v životě). Bezpečí anebo prožívání bezpečí je tedy jednou z našich hlavních potřeb. A to právě proto, abychom nemuseli žít v permanentním strachu, úzkostech a přemoženi starostmi o věci v našem životě. Pán Ježíš Kristus řekl, že přišel proto, abychom měli život, a to život v hojnosti. (J 10,10)

On přišel proto, abychom mohli žít v bezpečí. Strach byla první emoce vyjádřená člověkem poté, co zhřešil. Adam řekl: „Bál jsem se.“ Někdo spočítal, že přikázání NEBOJ SE, je v celé Bibli 365x a někdo jiný spočítal dokonce ještě o jedno více… Pokud žiješ s Bohem, poznáváš Boha a sytíš se Božím slovem, pak budeš zakoušet to, že naše bezpečí, naše útočiště před strachem je pouze a jen v Něm samotném. Základní věcí je, jestli tomu, co říká Bůh, skutečně věříme, nebo ne. Je rozdíl mezi tím něco vědět (ve smyslu intelektuálního poznání a informace) a něčemu opravdu věřit (ve smyslu spolehnout se na to a rozhodovat se podle toho).

Přečti si dobře tento verš: Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. (Ž 4,9) Jak je to s tebou? Pokud čteš pravidelně Bibli, tak pravděpodobně tvoje reakce bude: „Amen, to znám.“ A právě to je jen na rovině informace, kterou znáš. Pokud se tato pravda Božího slova má dostat na hlubší rovinu, pak je třeba, aby se tato informace dostala do našeho „srdce“. Aby se stala naším niterním přesvědčením.

Pokud jsi uvěřil věcem, které způsobují ve tvém životě strach a úzkost, pak je třeba to změnit. Zřekni se jich, odevzdej je pod Kristův kříž. Rozhodni se, že budeš více věřit tomu, co říká Bible, tomu, co říká Bůh. Napiš si verše, které o tom mluví. Přemýšlej o nich, vyznávej je nahlas, modli se za to, aby se staly součástí tvého života. Uč se spoléhat na Hospodina. Pak začneš prožívat to, co se píše v knize Joel,10, že ten, kdo je slabý, si řekne „jsem silný“. Budeš pak nejen vědět, ale i prožívat a cítit to, že tvůj život je v bezpečí. Bezpečí, které máš v Kristu.

Petr Kácha