KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodník SD: Náš Bůh kraluje

Články Sborového dopisu Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 4.9.2020

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L 2,14)

Píši úvodník počátkem srpna a vy ho čtete na začátku září. V době psaní úvodníku nevím, jaká bude v naší zemi a celkově ve světě situace. Co ovšem vím, je skutečnost, že prožíváme rok, který zatím nikdy v dějinách nebyl. Na jaře se v naší zemi a s různými časovými posuny v podstatě v celém světě zastavil běžný život. V červnu jsme si vydechli, že je to za námi, a v červenci začal opět narůstat počet nemocných. Je omezená letecká doprava a cestování obecně, zjišťujeme, že je docela prima zůstat na dovolené v naší zemi, přibývá situací, kde se hůře plánuje. V osobním i sborovém životě.

Celé jaro se mi dostávala do rukou vyjádření různých křesťanů, proč se děje to, co se děje. V podstatě se dala shrnout do tří možností, z nichž převažovaly první dvě:

Virus je od Satana, protože on dělá zlé věci a raduje se ze zkázy a smrti.

Je to Boží soud, který si tento svět zasluhuje pro rozhojnění hříchu.

Žijeme v prostředí padlého stvoření, které stále svým způsobem života ničíme a pandemie je toho logickým výsledkem.

Musím se přiznat, že mi nějak ani jedno ze zdůvodnění nerezonovalo. Přemýšlel jsem, zda to ve skutečnosti není vše jinak, zda můžeme dát jednu z výše zmíněných odpovědí jako jediné správné vysvětlení událostí.

Letos se sešlo více celosvětových ran. Covid-19, sucho (u nás doplněné kůrovcem a někde kobylkami), navazující ekonomické problémy, jejichž počátek se ovšem objevil již před pandemií a ta je jen prohloubila. Co když nám všechny tyto problémy mají připomenout, že Bůh vládne, blíží se Kristův návrat a my nemáme svět ani svůj život ve svých rukou?

Světu, speciálně tomu západnímu, aby se zastavil, přestal spoléhat na růst HDP a řešit různé pseudoproblémy vznikající kvůli „přežranosti“.

Církvi, opět zvláště té západní, aby vyšla ze svého pohodlí a v podstatě také přežranosti, přestala být zaměřená na sebe a své pohodlné bohoslužby a další programy, začala zvěstovat evangelium a nesla ovoce.

Co když současná situace má posloužit k tomu, abychom zvážili priority svých životů a nechali opět Boha usednout do jejich středu – na trůn, na který patří? Tváří v tvář pohromám a smrti statisíců lidí si prostě připomenout, o co opravdu v životě jde.

Andělé při narození Pána Ježíše připomínají, že veškerá sláva a čest patří Bohu, který kraluje od věků až na věky a který žehná svému lidu pokojem a silou. Neznáme detaily budoucnosti. Nevíme, jaká budou v tomto školním roce karanténní opatření, které plány budeme moci realizovat a které ne, kdy se najde vakcína, jak se bude vyvíjet klima a jak ekonomika. Co víme, je, že Bůh kraluje, my jako jeho lid máme tu výsadu ho znát, sloužit mu a mít podíl na požehnání, které dává.

Pavel v dopise sboru ve Filipech, který psal z vězení, prohlašuje, že žít pro něj znamená Kristus a zemřít zisk. Ví, že s Kristem mu bude neskonale lépe, než je mu nyní, a současně vidí příležitost v tomto životě nést ovoce. Vlastně říká, že pro Boží lid je to vždy dobré. Přemýšlím, zda mám stejné přesvědčení a stejným způsobem žiji. A nepopírám, že je to pro mne výzva. Současně mi to dává naději do budoucna. Protože můj Bůh kraluje, já jsem jeho vyslanec na této zemi a díky jeho milosti mohu nést ovoce a vědět, kam směřuji.

Přeji si, aby nás virus přestal trápit a omezovat, a modlím se za to. Ale vím, že o mém ani o vašem životě nerozhoduje ani virus, ani klimatická situace a ani stav ekonomiky. Rozhoduje o něm Boží milost. Takže jsme v dobrých rukou.

Kéž jsme Hospodinu věrní a žijeme pokojný a radostný život k jeho slávě. Přeji co nejlepší vstup do nového školního roku.

Lubomír Ondráček

Celý Sborový dopis