KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodník SD: Církev a Izrael v poslední době

Články Sborového dopisu Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 30.10.2019

Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. (2Pt 3,10)

V Písmu jasně vidíme, že dějiny Církve a Izraele jsou propojené. Když jsem napsal Církev s velkým C, tak jsem myslel Církev Kristovu obecně. Pán Ježíš byl Izraelec, tedy Žid, první učedníci byli Židé atd. A stejně tak i v poslední době, tedy před tím, než skončí náš viditelný svět, jsou Církev a Izrael propojené nádoby. Pevně věřím tomu, že opravdu žijeme v poslední době. Ale nemusíte mít strach! Skutečně nevím, kdy se Pán Ježíš vrátí! (A pokud někdo tvrdí, že to ví, že to nějak spočítal, že mu to bylo zjeveno atd., tak mu nevěřím. Proč? Protože Bible je jasná.)

Stejně tak se i moje přesvědčení o posledních časech opírá o Boží slovo. V knize Zjevení Janovo říká Pán Ježíš „přijdu brzy“. A pak říká u Matouše 24 „buďte připraveni“. Nemyslím, že je možné být připraven a zároveň si říkat, že máme dost času. Prokrastinace, tedy odkládání na pozdější dobu, nemá v Božím království místo.

Uvědomuji si, že během celých dějin se opakovala situace, kdy někteří křesťané uvěřili tomu, že žijí v poslední době a že Pán Ježíš přijde během několika měsíců nebo týdnů. A jak to dopadlo? Nepřišel!

Na druhou stranu Bible poměrně jasně mluví o několika znameních poslední doby před návratem Krista. Pro mne jsou nejdůležitější a také nejlépe prakticky uchopitelné dvě věci:

  1. shromáždění Židů do zaslíbené země. (Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl a shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás zahnal, je Hospodinův výrok, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás odvedl. Jr 29,14)

Stát Izrael vznikl v roce 1948 a po téměř dvou tisících letech života v diaspoře se stal domovem pro miliony Židů. Obnovení státu po tak dlouhé době je zázrak a my na to nesmíme zapomínat. Bez Boží svrchované ruky by to nebylo možné! Stále se ale ještě jedná jen o polovinu všech Židů. Tedy o něco více než polovinu. Osobně nepřeji žádné zemi nic špatného, ale až se pohnou Židé z USA a začnou se stěhovat do Izraele (nemyslím jako dnes – po desítkách či stovkách, ale po tisících a statisících), pak to bude pro mne potvrzení toho, že se čas opravdu naplňuje.

  1. Druhá podmínka je ještě jasnější. Přímo o ní mluví Pán Ježíš. Dříve než přijde konec, bude evangelium kázáno všem národům.

(A když seděl na Olivové hoře naproti chrámu, ptali se ho v soukromí Petr, Jakub, Jan a Ondřej: „Pověz nám, kdy to bude a jaké bude znamení, až se to všechno začne naplňovat?“ Ježíš jim začal říkat: „ Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a svedou mnohé. Když uslyšíte o válkách a válečné zvěsti, neděste se, musí to nastat, ale ještě nebude konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Na různých místech budou zemětřesení, budou hladomory a nepokoje. To bude začátek porodních bolestí. Vy se však mějte na pozoru. Budou vás vydávat soudům a do synagog, budete biti a kvůli mně budete stavěni před vladaře a krále, jim na svědectví. Všem národům musí být nejprve vyhlášeno evangelium.“ Mk 13,3–10)

Řecké slovo ETHNOS může také znamenat etnickou skupinu, nejen národ. Dnes již nezbývá mnoho takových etnických skupin, které nikdy evangelium neslyšely. V dnešní době moderních technologií se stále zkracuje doba, za kterou je možné přeložit Bibli nebo alespoň Novou smlouvu do nového jazyka.

Co to vše prakticky znamená pro nás? Jednak stát za Izraelem. Modlitebně, a pokud je to možné, tak i prakticky. A pak zvěstovat evangelium. Sdílet dobrou zprávu s ostatními. Nestydět se za evangelium! A být připraven, že Pán Ježíš se brzy vrátí! Protože, ať si to připouštíme, nebo ne, žijeme v poslední době!

Petr Kácha

Celý Sborový dopis