KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodník SD: Budoucnost

Články Sborového dopisu Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 30.12.2023

Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. (Jr 29,11)

Častou otázkou v různých rozhovorech je otázka po oblíbené biblické postavě. Když jsem tázán, tak vedle Káleba zmiňuji Jeremjáše. Byl to skutečně zvláštní muž. Povolán byl jako velmi mladý, dostal ujištění, že Bůh mu dal povolání proroka ještě před jeho početím. Prorokoval proti mocným královstvím a konfrontoval vládce Izraele politické i náboženské. Zažil odmítání, věznění, nemohl se oženit a mít děti, nakonec je odvlečen svými soukmenovci do Egypta.

Jeremjáš žil ve skutečně složité době. Na Boží lid dopadly Boží soudy za jejich odpadnutí od Hospodina a už se nedaly odvrátit. Přišla vojenská porážka, ekonomické potíže, vyhnanství. Jeremjášův život nebyl zrovna moc radostným a asi bychom si ho nepřáli prožít. Při pohledu do budoucnosti nebylo mnoho naděje. Ale přece.

Bůh zaslibuje, že vyhnanství skončí a Boží lid se vrátí do své země. Sice až za sedmdesát let, tedy Jeremjáš neměl šanci se toho dožít, ale je tu naděje (Jr 25,11). Je tu i konkrétní připomenutí Božího postoje. Přestože se vše hroutí a zdá se, že Bůh je daleko, tak skrze proroka připomíná, že jeho plán není zlo, to je jen přechodná epizoda vyvolaná hříchy jeho lidu. Jeho plán je pokoj, budoucnost a naděje. Na text z úvodu článku navazuje výzva k hledání Hospodina, volání k Bohu a povzbuzení k modlitbě. Bůh na svůj lid nezapomíná, přestože ho někdy i tvrdě vychovává.

Začínáme nový rok. Přestože žijeme v té části světa, kde se nám daří lépe než většině obyvatel této planety, je za námi nejednoduché období. Covid, válka na Ukrajině, ekonomické těžkosti (dokonce se od ledna zvyšuje o 11 % cena točeného piva, což je v naší zemi vždy hodnoceno na úrovni národní katastrofy), válka v Izraeli, napětí mezi Čínou a Tchajwanem, tlak na opuštění staletí uznávaných etických hodnot… a mohl bych pokračovat. Je důvod ke znepokojení. Stejně jako byl důvod ke znepokojení v Izraeli v době Jeremjáše. A já nevím, jak to dopadne. Nevím, zda dojde ke zlepšení nebo už se zpráv o válkách, nepokojích, hladu apod. nezbavíme. Nevím, co čeká mne osobně, a už vůbec ne, co čeká naši zemi, Evropu, celý svět. Jsou ale věci, kterými jsem si jist, a proto vím, že mám naději do budoucnosti, jak některé překlady překládají úvodní verš.

Byl jsem stvořen k Božímu obrazu, i o mně Bůh věděl dříve, než moji rodiče zjistili, že jsem byl počat, mám hodnotu prolité krve Božího Syna a Bůh mne přijal jako své dítě. A vím, že Boží úmysly se mnou jsou pokoj a nikoli zlo. Znamená to, že mne nic těžkého nepotká? Neznamená. I Izraelce potkalo. Dokonce ty, kteří se chtěli Božím soudům vyhnout, potkalo ještě více komplikací než ty, kteří se Božímu úradku podřídili. Ale vím, že i kdyby válka na Ukrajině nedopadla dobře, i kdyby se nenašlo dobré řešení pro Gazu, i kdyby nám zdražili plyn a elektřinu ještě více, stále platí zaslíbení našeho Boha, který nám chce dát budoucnost a naději. A ta budoucnost je fakt skvělá. Na Beránkově svatbě bude super jídlo, super víno, super lidi a hlavně sám Ježíš jako ženich. O některých dalších detailech se můžeme dočíst v knize Zjevení nebo na jiných místech Bible. Bude to ovšem ještě mnohem lepší, než si umíme představit.

Budoucnost je před námi. Možná z krátkodobého pohledu v něčem neradostná (a i tady je prostor k modlitbě), ale z toho konečného pohledu to stojí za to. Tak se těším, že sice nevím, kdy to bude, ale že se určitě uvidíme na té super svatbě. Každý, kdo v Krista uvěřil. To je výborná zpráva pro nás i výborné pozvání pro ty, co ještě Krista neznají. Přeji požehnaný rok 2024.

Lubomír Ondráček

Celý Sborový dopis