KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodník SD: Budoucí sláva

Články Sborového dopisu Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 4.2.2023

Kdybych měl říct, který měsíc mám rád nejméně, byl by to únor. Snad proto, že pořádná zima už končí, ale do jara je ještě daleko. Ale i únor má své místo, možná proto, abychom se měli nač těšit. A i v našem životě procházíme různými obdobími, kdy se nám příliš nedaří.

Někdy je důvodem nějaké naše špatné rozhodnutí, které nás přivedlo do nelehké situace, kdy nevíme jak dál, a můžeme si za to sami. Někdy ale procházíme těžkým obdobím a můžeme za to asi tak stejně, jako že je venku zataženo, sychravo, na chodníku břečka a mrholí. Okolnosti si zkrátka vybrat vždycky nemůžeme.

Při četbě evangelií přemýšlím o Ježíšových učednících, jak oni prožívali různé etapy svého života. Neříkali jste si někdy, jak by to bylo skvělé být v jejich kůži a pohybovat se v blízkosti Pána Ježíše? Slyšet a vidět vše, o čem teď v Bibli čteme? A vlastně vidět a slyšet i to, co v evangeliích nemáme. Ale také si při tom uvědomuji, že život Ježíšových učedníků nebyl tak úplně jednoduchý. O jejich životě před setkáním s Ježíšem toho moc nevíme, u některých čteme, jaké měli povolání, ale nic moc dalšího netušíme. Pak se setkali s Ježíšem. Některá setkání máme popsaná, ale ne všechna. Jejich život se změnil, i když to možná nemuselo být tak dramatické, jak se to jeví nám. Prostě se rozhodli následovat rabiho, učitele, a někteří asi ani netušili, jak to naprosto změní jejich život. Pohybovali se v Ježíšově blízkosti přibližně tři roky. Někdy si to užívali, třeba když byl Ježíš v centru zájmu, protože mnohé uzdravil, nasytil spoustu lidí, s velikou slávou vjížděl do Jeruzaléma, nebo dokonce vrátil k životu jediného syna vdovy. „Vidíte toho Ježíše, co udělal? Tak já se s ním znám, jsem jeho následovníkem už několik měsíců…“ Ale asi byly i chvíle, kdy by byli nejraději někde úplně jinde. Když museli odpovídat na námitky farizeů a zákoníků, když se někteří chystali Ježíše kamenovat, nebo ho chtěli svrhnout z hory, a nakonec když byli svědky toho, jak Ježíše zatkli, bili, ponižovali, odsoudili a ukřižovali. „Toho člověka já vůbec neznám, nic s ním nemám…“ V tu chvíli se jim asi rozpadaly sny, které začínali díky svému rabimu snít. Život bez Ježíše už nebyl stejný jako před tím, než se s ním setkali. Přítomnost v Ježíšově blízkosti začala jejich životy měnit, to, co od Ježíše slyšeli a co ho viděli dělat, je nemohlo nepoznamenat. A najednou byli znovu sami. Co jim zbývalo než se vrátit k tomu, co dělali dříve? Asi se nevraceli k hříšnému způsobu života, ale ke své dřívější obživě, co také dělat, když tu teď jejich Mistr není? A pak najednou šok, Ježíš je živý! Jak je to možné? Ale je to On! Haleluja! Můžeme být znovu s ním. Ale po pár týdnech Ježíš znovu odchází a oni tomu zase rozumí jen tak napůl. Znovu sami. Všude kolem farizeové, ze kterých mají strach. Být spolu a volat k Bohu, to pomáhá, ale ten strach tu pořád je. A pak náhle vítr a hluk z nebe, něco se děje, co mi to přichází na jazyk za slova, a kde je můj strach? Jak to, že mohu najednou mluvit o Ježíši beze strachu?

Ale i potom prožívali Ježíšovi učedníci chvíle radostné i krušné. Život s Ježíšem nebyl a není jednotvárný. Nezajišťoval tenkrát ani dnes pohodlný a snadný život. Ale všechny útrapy bledly ve srovnání s tím být s Ježíšem. Chceme s ním také být, ať to stojí, co to stojí?

Jsme-li však děti, jsme i dědicové – dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud vskutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. (Římanům 8,17–18)

Tomáš Božovský

Celý Sborový dopis