KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodník SD: Bible – živé slovo pro žijící lidi

Články Sborového dopisu Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 4.11.2022

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. (1P 1,23)

Asi to znáte všichni. Čtu si asi po stopadesáté evangelium podle Marka a znovu mě to oslovilo. Jasně, je to Bible, takže by mě to mělo oslovovat, ale o tom přímo nemluvím. Zase jsem v tom nejkratším evangeliu, kde jde všechno celkem pěkným kvapíkem a já se nestačím divit, kolik tak dobře známých míst na mě úplně nově promlouvá.

Vede mě to k otázce: Jak je možné, že k nám Bible má schopnost pokaždé nově mluvit? Ano, jasná odpověď by byla, že je to Boží živé slovo. Navíc věřím tomu, že je to živé slovo, které mluví i dnes po více jak dvou tisících letech, kdy bylo napsáno.

Čteme Bibli a její poselství dosazujeme do kontextu našich probíhajících životů. Nechte mě to vysvětlit. Pokaždé, když opět otevíráme nějakou knihu z Bible a vidíme v ní nové myšlenky, tak je to nepopiratelně značně ovlivněné tím, čím zrovna žijeme. Bible je neměnná a její pravdy stále platí, ale my k ní přistupujeme jako neustále se proměňující osobnosti skrze zkušenosti z našich životů.

Rád bych to ilustroval na příkladu knihy Jób. Je to zajímavá kniha plná dobrých poselství a myšlenek. No, a někteří z nás ji zkrátka nejsme schopni pochopit. Nemyslím si, že je to špatně. Naopak, pokud ti kniha Jób nic neříká, tak si dovolím tvrdit, že žiješ v určitých oblastech opravdu požehnaný život. Přeju ti to! Jenže mohou přijít životní změny. Těžké časy v oblasti rodinných vztahů atd. Najednou si otevřeme Jóba a tahle pro nás dodnes nepochopitelná kniha se stává naší srdcovou záležitostí.

Věřím tomu, že právě i v tomhle je krása Bible jako celku. Je to skutečně komplexní kniha, která odpovídá na naše otázky ve všech našich životních etapách. A jsem za tohle Bohu opravdu nesmírně vděčný.

Bible je prostě živé slovo pro žijící lidi – o tom není pochyb.

Jsem moc rád, že náš sbor má jako jednu ze svých čtyř hodnot právě „Víru založenou na Božím slově“. Žijeme v době, kdy je možná úplně nejtěžší rozpoznat, co je pravda a co lež, iluze či dezinformace. Svět kolem nás má tendence vše zpochybnit. Známé a všemi dlouho uznávané pravdy rozbít a vystavět nové polopravdy na velmi chatrných základech. Jen čas ukáže, jak obstojí.

Je to chaotická doba a myslím si, že je v ní možná i víc než dřív zapotřebí se vracet právě k Bibli. Knize, která nese to nejdůležitější poselství v dějinách naší Země. Dobrou zprávu o Ježíši a jeho vzkříšení. Přátelé, mrzí mě, kolik lidí v mém okolí má v poslední době tendence ohýbat i poselství evangelia. Svět nabízí lidem svobodu a Bible se mu často úplně nehodí do krámu. Zajímavé je, že v téhle nově nabyté svobodě lidé občas ztrácí své vlastní životy.

Přijde mi důležité teď znovu opakovat, že Bible je kniha života. Skrze její poselství k nám proudí život. Život, který má přesah za tento Svět. Nenechme si tuhle pravdu vzít. Ona má tendenci se vytrácet tím víc, čím víc prachu se usazuje na policích a knihovnách, kde vaše Bible leží.

Na závěr bych svou úvodní myšlenku ještě lehce upravil. Bible je živé slovo pro žijící lidi, kteří jí dají šanci.

 

Vojta Urban, region Přístav

Celý Sborový dopis