KS Praha logo
CZ
CZ EN

Společné modlitby pražských sborů

Aktuality Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 7.11.2020

Několik pražských pastorů, kteří se scházejí ke společným modlitbám, se rozhodlo spojit ke společným modlitbám. Jednou z forem je vytvořit modlitební řetěz pražských sborů na nejbližších čtrnáct dnů ( 9. – 22. 11.) za Prahu v souvislosti s koronavirem. Prosit o milosti, zastavení nákazy, moudrá rozhodnutí pro vládní činitele i pražské vedení, za lidi postižené pandemií (zdravotně, ekonomicky i jinak), za církev a zvěstování evangelia.

Každý den se modlí jeden sbor. Na KS Praha připadly středy 11. a 18. 11. Prosím o zapojení do těchto modliteb každého člena sboru.

Dále prosím o zapojení do společné modlitby na hodinu týdně. Podrobnosti jsou v Událostech.

Děkuji Bohu za každého, kdo se v této situaci připojí k volání o Boží milost.

Lubomír Ondráček

Modlitební témata

  • za naši vládu a moudrost v rozhodování
  • za zdravotníky a záchranné složky – aby nenastal kolaps zdravotnictví
  • za podnikatele, živnostníky a i zaměstnance – aby nacházeli nové zdroje a nedošlo k velkému počtu nezaměstnaných
  • za uzdravení nemocných a ochranu pro staré lidi
  • za rodiny, manželství, výchovu a online výuku
  • za učitele – aby věděli, jak přizpůsobit výuku
  • za věřící, aby byli světlem a solí – za prorocké vedení, ducha odvahy a Boží moudrosti
  • za celkovou náladu ve společnosti – proti ztrátě důvěry, polaritě, černobílého vnímání
  • za nové věřící lídry v politice, businessu, zdravotnictví… (7 hor) – za Boží hlas do našeho města / národa