KS Praha logo
CZ
CZ EN

Obnovit oheň modlitby

Aktuality Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 20.12.2022

Týden půstu a modliteb 22.–28. ledna 2023

Vyleji na dům Davida a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb… (Za 12,10)

Poslední lednový týden zrušíme ve sboru většinu aktivit a zaměříme se na modlitbu podpořenou půstem. Toužíme, aby sborová hodnota Neustálá modlitba byla silnější stránkou našeho sboru než nyní a aby nás Bůh navštívil. Kéž roste naše víra v to, že Bůh modlitby slyší a jedná. Na tento týden naváže modlitba jako priorita pro rok 2023.

Kromě uzavřených a speciálních modlitebních setkání budeme mít následující otevřená modlitební shromáždění. Sborová modlitební shromáždění budou ve sborové budově Na Žertvách, u ostatních je uvedena adresa nebo se jí dozvíte v rámci svých regionů. Večerní modlitební začínají v 18:00, u ostatních modlitebních je čas uveden.

 • pondělí 23. 1. (Na Žertvách, 18:00)
  • Obnova modlitební horlivosti
 • úterý 24. 1. (Na Žertvách, 18:00)
  • Boží moc
  • Prezidentská volba – druhé kolo
  • Válka na Ukrajině
 • středa 25. 1. a čtvrtek 26. 1.
  • Modlitební po regionech
 • pátek 27. 1. (Na Žertvách, 18:00)
  • Večer chval
 • sobota 28. 1. (Na Žertvách, 18:00)
  • Šíření Božího království

V pondělí, úterý a sobotu bude ve stejný čas možné se připojit na online modlitební, kde budou stejná témata jako na modlitebních ve sborové budově. Odkaz pro připojení:
https://us02web.zoom.us/j/84906201936?pwd=SjJqYVFJWlNPMzdNbzh2SHEwZnVUZz09

Modlitební pro rodiče s malými dětmi budou v úterý v 10:00 v prostorách regionu Jih – Pujmanové 1221 (u metra Pankrác) a ve středu v 10:00 ve sborové budově.

Prosím všechny vás, členy našeho sboru, o co nejširší zapojení. Vzdejme společně Bohu chválu, která mu náleží, a společně k němu volejme. Dejme mu společně najevo, že nám na něm záleží a že je pro nás jeho přítomnost to nejlepší, co můžeme mít.

Jménem staršovstva sboru Lubomír Ondráček

 

Kdo by si chtěl o modlitbě nebo o půstu něco přečíst nebo poslechnout, v sekci kázání najde několik programů přímo o modlitbě; materiály k půstu najdete dole na stránce zde.