KS Praha logo
CZ
CZ EN

Informační setkání o vstupu do sboru

Aktuality Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 10.10.2019

V našem sboru jsou vítáni hosté a máme rádi obecenství i s těmi, kteří nejsou členy našeho sboru, ale sbor navštěvují. Současně rozlišujeme mezi členy a hosty a zveme pravidelné návštěvníky k aktivnímu a závaznému zapojení do sboru. Údy Kristova těla se stáváme ve chvíli uvěření, kdy nás Duch svatý zapojí do Kristova těla. Přesto členství v konkrétním sboru je důležitou součástí života křesťana. Ke svému duchovnímu růstu potřebujeme obecenství Božího lidu, místo, kde jsme vykazatelní a kde je slouženo nám a také sami sloužíme. Bible nedává žádný pozitivní prostor pro osamocené křesťany mimo společenství církve.

Zvu ty z vás, kteří zatím členy žádného sboru nejste a účastníte se života našeho sboru, ke zvážení, zda byste se nechtěli k našemu sboru připojit i závazně jako členové. Jsme si vědomi toho, že nejsme „jediný správný sbor“ v Praze a že přes snahu o co největší otevřenost jsme sborem určitého typu. Abyste mohli zvážit, zda se chcete stát členy právě našeho sboru, pořádáme informační setkání o vstupu do sboru, jehož náplní jsou informace o záměru, hodnotách a fungování sboru. Seznámíte se také se základy naší věrouky a je prostor k otázkám. Je možné domluvit i osobní rozhovor. Absolvování setkání nezavazuje ke vstupu do sboru.

Setkání má čtyři části. V prvních třech je prostor pro vyučování, otázky a rozhovor a vede je hlavní pastor sboru, čtvrté setkání je pro ty, kteří se do sboru rozhodnou vstoupit a uskuteční se již s vedením příslušného regionu. První tři setkání se uskuteční středy 13. , 20. a 27. 11. od 18:30 hod. ve sborové budově Na Žertvách 23 v knihovně v 1. patře. Setkání bude končit okolo 20:00 hod. Pokud máte o setkání zájem, dejte to prosím předem vědět na e-mail: lubomir.ondracek@kaes.cz nebo tel. +420 724 435 300

Těším se, že se s vámi uvidím a seznámím.

Lubomír Ondráček