KS Praha logo
CZ
CZ EN

Informace o setkáních sboru

Aktuality Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 22.5.2020

Milí bratři a sestry,

připomněli jsme si nanebevstoupení Pána Ježíše. Čtyřicet dnů od svého vzkříšení vyučoval učedníky o Božím království. Potom byl vzat vzhůru a učedníci přijali zaslíbení, že se opět vrátí. Toto zaslíbení platí i pro nás. Kéž je pro nás povzbuzením i v současné době pandemie, ekonomických problémů a extrémního sucha. Jeho vládě a návratu nemůže nic zabránit. A našemu následování Pána Ježíše můžeme zabránit jen my sami.

Snažím se vás příliš nebombardovat emaily, ale v současné době, kdy se nevídáme fyzicky a je mnoho změn, je třeba zasílat informace častěji.

Pravděpodobně sledujete vývoj situace i rozvolňování opatření. Od 25. 5. již bude možné setkávání i 300 lidí, ale stále ve vnitřních prostorách v rouškách a s rozestupy dva metry. To nám komplikuje zahájení bohoslužeb na jednotlivých regionech. Podle průzkumu ve sboru se také mnoho z vás vyjádřilo, že se zatím nechcete z různých důvodů fyzicky účastnit bohoslužeb.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli ještě prodloužit společné streamované bohoslužby o dvě neděle 31. 5. a 7. 6. O těchto nedělích vedle streamů v 10:00 budou mít již některé regiony v odpoledních hodinách setkání většinou v přírodě. Začínají i setkání v týdnu. Sejdeme se na sborové modlitební 25. 5., ovšem v rouškách a s rozestupy. Konkrétní informace obdržíte od svých regionálních vedoucích.

Od 14. 6. budou obnoveny bohoslužby na všech regionech, pokud nedojde k nějakému nečekanému zhoršení situace. Mládežnické setkání „Šestá“ 14. 6. proběhne ještě online. Prosím všechny o modlitby za milost pro naši zemi, aby nedošlo k novému nárůstu šíření viru.

Ohledně aktuálních informací prosím sledujete náš web www.kspraha.cz a čtěte emaily od svých regionálních vedoucích.

Opět vás povzbuzuji k setkávání v menších skupinách a v přírodě, k návštěvě těch, kteří by návštěvu uvítali a třeba si o ni neřeknou (samozřejmě po domluvě) a k zapojení do pozvolna se obnovujícího života regionů. Jsme v Bibli vyzýváni, abychom nezanedbávali společná shromáždění. Něco nebylo v posledních více než dvou měsících možné. Situace kolem nás ovšem nic nezměnila na tom, že se vzájemně potřebujeme a že jsme údy jednoho těla.

Bůh vám žehnej.

Lubomír Ondráček