KS Praha logo
CZ
CZ EN

Dobrý nebo statečný?

Aktuality Uživatel Daniel Jungmann Kalendář 23.3.2023

Mnoho mužů v církvi, ale často i muži ve světě, usilují o to být dobrými muži.

Zvládnout různé nástrahy a výzvy života. Udržet pod kontrolou své touhy, obstát jako muži
v práci, resp. ve škole a v různých dalších kolektivech, ve kterých se pohybují. Pro ženaté
muže ještě přibývá výzva obstát jako manželé, případně otcové. Někdy se může stát, že tlak
života je nesnesitelný a že selháváme ve své snaze být dobrými muži. Možná nakonec
odkládáme své sny a touhy, rezignujeme a snažíme se nějak přežít.

Co kdybychom se ale podívali za svou snahu o to být dobrým mužem a stali se muži
statečnými. Muži, kteří mají pod kontrolou své mužství včetně sexuality, zvládají svou roli ve
společnosti, v zaměstnání, v církvi i v rodině, tedy ve všech oblastech vztahů.

K tomuto postoji vede desetitýdenní kurz „Statečný muž“. Účastníci se zaváží
k pravidelné docházce, k dodržení mlčenlivosti a k plnění domácích úkolů. Každé setkání,
kterých je deset, trvá cca dvě a půl hodiny. Jeho součástí je společné vyučování, které bude
částečně z videonahrávky a částečně „naživo“ a potom sdílení v uzavřených skupinkách.
Probírají se témata např. vize pro mužství, aréna uzdravení, původ, moc a záměr sexu,
přeškolení tvého mozku a chránit své srdce. Kurz je určen pro muže od 17 let a je koncipován
jako program k posílení a obnovení morální a duchovní integrity mužů, žijících ve vysoce
sexualizovaném světě. Ke kurzu je zpracován manuál, který obdrží každý účastník.

Tento kurz bude v našem sboru probíhat od středy 5. 4. od 18:30 v prostorách sborové
budovy. Na kurzu bude třeba zaplatit poplatek za skripta a drobné občerstvení v částce 500 Kč.
Zájemci o kurz hlaste se na e-mail: lubomir.ondracek@kaes.cz . Před zahájením
kurzu dostanou zájemci podrobnější informace a vedoucí kurzu si s nimi ujasní, že „nastupují
na správný autobus, ve správný čas a ze správných motivů“.

PROSÍM, NEODKLÁDEJTE SVÉ PŘIHLÁŠENÍ, ABY BYLO MOŽNÉ KURZ
PŘIPRAVIT ZPŮSOBEM, KTERÝ BUDE ODPOVÍDAT JEHO VELIKOSTI.

Lubomír a Šimon Ondráčkovi