KS Praha logo
CZ
CZ EN

Vítězný život křesťana

Datum 29. 5. 2024 18:30 - 20:30
  • Hrad
    Sborová budova KS Praha (Knihovna)
  • GPS
    Na Žertvách 23, Praha 8

Kontaktní osoba

Otakar Kunzmann st.

Ježíš říká: „Kdo věří ve mne, bude činit skutky, které já činím, a ještě větší.“

Jsem přesvědčen, že jedním z předpokladů, abychom dokázali toto zaslíbení alespoň částečně naplnit, je i naše správné porozumění slovu spravedlnost. Pokud si budeme jisti, že jsme opásáni pancířem spravedlnosti, budeme schopni se v den zlý nejen postavit na odpor, ale dokážeme překonat i další životní výzvy, a nakonec budeme možná činit takové skutky, které činil Ježíš. Během setkání, na které vás tímto zvu, si povíme, co si pod pojmem spravedlnost představit, jaká zaslíbení se v Bibli ke spravedlnosti váží a jak do spravedlnosti vstoupit prakticky.