KS Praha logo
CZ
CZ EN

Seminář o doprovázení

Datum 23. 1. 2019 18:30 - 21:00
 • Hrad
  Sborová budova KS Praha
 • GPS
  Na Žertvách 23, Praha 8

Protože v našem sboru přibývá lidí, kteří pečují o své rodiče nebo jiné příbuzné vyššího věku, případně slouží starším lidem v Domovech důchodců, rozhodli jsme se připravit na téma této služby seminář a pozvat sestru Jindru Papežovou. Ona sama o semináři a své službě píše následující:

Seminář o doprovázení bude zaměřen na doprovázení v rodině, případně ve sboru.

Obsahem bude:

 • Cíl, význam a možnosti doprovázení
 • Doprovázení v rodině – (dlouhodobá) péče o nemocného, úskalí a problematické situace – jak je řešit, kde hledat pomoc
 • Potřeby člověka, jejich hierarchie a změny u nemocného, naplňování potřeb
 • Komunikace s nemocnými a se seniory – komunikační bariéry
 • Paliativní péče – možnosti a způsoby, hospicová péče
 • Fáze umírání
 • Doprovázení ve sboru – nejdůležitější zásady
 • Diskuze

Manžel je pastorem sboru AC v Kutné Hoře, spolu s ním pracuji s lidmi cca 15 let. Mimo to jsme dva roky pravidelně pracovali v domově důchodců v Kutné Hoře. Stále víc jsem si uvědomovala význam práce se seniory, nemocnými či postiženými, proto jsem v r. 2011 absolvovala kurzy Doprovázení. Poté, na žádost ředitele Diakonie AC P. Bartoše, jsem začala od r. 2012 tyto kurzy vést.  Zatím poslední série seminářů skončila v září 2017.  Na rok 2019  připravujeme další cyklus. Dlouhodobě nemocné a umírající jsem měla možnost doprovázet v rodině i ve sboru.

Seminář se bude konat v hlavním sále našeho sboru Na Žertvách 23, Praha 8 ve středu 23. 1. 2019 od 18:30 do cca 21:00. Na závěr bude možné promluvit o možnostech dalšího vyučování a výcviku v této oblasti pro ty, kteří by se této službě chtěli věnovat více.