KS Praha logo
CZ
CZ EN

Den modliteb za prezidentské volby

Datum 6. 1. 2023 00:00 - 23:59
  • Hrad
    Kdekoliv
  • GPS
    kde budete

Den modliteb za prezidentské volby
výzva KMS a ČEA

V době, kdy po třech čtvrtích století vypukla mezi evropskými zeměmi válka, kdy na nás doléhá energetická krize a kdy se evropské země čím dál víc zadlužují, si uvědomujeme, jak důležité je, aby byly v politice uplatňovány spravedlnost a právo.
Prezidentské volby rozhodnou, jaké budeme v příštím období mít ústavní soudce a členy bankovní rady ČNB, ale také o tom, jaký signál bude ze sídla prezidenta republiky zaznívat do společnosti. Bude náš nový prezident uplatňovat předně své osobní sklony a zájmy, nebo bude příkladem čestnosti a odvahy? Bude společnost spojovat, nebo rozdělovat? Pojďme se modlit a postit, aby z voleb vzešla osobnost, která spravedlnost a právo i prospěch občanů naší země upřednostní před svými plány a před ambicemi svých spolupracovníků.
Pojďme svůj hlas v modlitbách pozvednout za to, aby se novým prezidentem stal člověk, který si bude vážit biblických hodnot a bude je uplatňovat
osobně i při svém veřejném působení.
Vyzýváme české křesťany, aby se 6. ledna připojili k modlitbám a půstu za prezidentské volby. Uspořádejte ve svých městech a společenstvích modlitební shromáždění, pozvěte křesťany ze sousedních společenství a farností. Modlit a postit se můžete také individuálně. Naše země potřebuje modlitby Božího lidu!

Jaroslav Šelong, předseda Křesťanské misijní společnosti (KMS), pastor AC „Agapé“ Český Těšín
Bc. Radek Smetana, místopředseda KMS, zástupce biskupa AC
Ing. Lubomír Ondráček, tajemník KMS, hlavní pastor KS Praha
Ing. Petr Šimmer, člen UžV KMS, senior CB pro severní Čechy
Ing. Josef Thál, člen UžV KMS, starší ECM Jihlava
Mgr. Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance (ČEA)

Bližší informace: denmodliteb.kmspraha.cz