KS Praha logo
CZ
CZ EN

CeloKS modlitební

Datum 18. 4. 2021 18:00 - 20:00
  • Hrad
    Online
  • GPS
    Zoom, odkaz v popisu události

Milí sourozenci v KS,

již v únoru jsme avizovali, že na základě vašich podnětů zorganizujeme online modlitební setkání. Jelikož KS Ostrava tato setkání pořádá pravidelně, jako rada KS jsme je poprosili o spolupráci. Setkání bude 18. 4. 2021 v 18:00 na Zoom Meeting.

Téma je inspirováno textem z Kol 4,2  V modlitbě buďte vytrvalí; zůstávejte v ní bdělí a vděční.

Chtěli bychom především vyjádřit Hospodinu vděčnost a díky, ale i prosby za nemocné, církev a národ. Program bude rozdělen na čas, kdy jsme všichni spolu a na čas, kdy budeme rozděleni do skupin po šesti. To proto, aby se mohl modlit každý, a ostatní aby mu rozuměli a mohli říci Amen. Toto členění bude třikrát, protože chceme celé setkání rozdělit na tři oblasti. V mezičase budou k jednotlivým oblastem úvody. Zároveň budou i chvály povzbuzení, a pokud Pán dá, tak i proroctví…

Toto setkání není jen pro vedoucí KS, proto ho prosím rozšiřte mezi své členy. Zoom bude mít kapacitu 300 účastníků, tak se nebojte lidi informovat. V příloze je i plakátek s pozvánkou.

Těšíme se na viděnou

Odkaz na připojení: Zoom.us