KS Praha logo
CZ
CZ EN

Biblické hodiny v KS Praha – 8. 4. 2021

Datum 8. 4. 2021 19:00 - 20:00
  • Hrad
    Online
  • GPS
    Odkaz v popisu události

Biblické hodiny v KS Praha

Společné téma na březen a začátek dubna je: Příběh Velikonoc.

Biblickou hodinu povede Tomáš Dittrich.

Téma: Vzkříšení

Jestliže … Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra … 1K 15,14

Proč je vzkříšení pro naši víru základní? Jaký je rozdíl mezi myšlením člověka, který věří ve vzkříšení, a člověka, který nevěří?

Ve druhé části budeme hledat, jak se odpůrci Ježíšových následovníků snažili zdůvodnit, že Ježíš nevstal z mrtvých, a zvážíme jejich argumenty. Pokusíme se také najít další námitky proti Kristovu zmrtvýchvstání a posoudíme jejich věrohodnost.

Odkaz pro připojení: Zoom