KS Praha logo
CZ
CZ EN

Biblické hodiny v KS Praha – 25. 3. 2021

Datum 25. 3. 2021 19:00 - 20:00
  • Hrad
    Online
  • GPS
    Odkaz v popisu události

Biblické hodiny v KS Praha

Společné téma na březen a začátek dubna je: Příběh Velikonoc.

I tuto biblickou hodinu budeme pokračovat ve velikonočním příběhu. Tentokrát společně otevřeme příběh poslední večeře s učedníky. Tento příběh je možná jeden z nejznámějších a nejvíce připomínaných, ale pořád jako by tam bylo vždy na dosahu něco víc a něco nového.

Základní otázka bude: Proč? Proč se děje to, co se děje? Proč Ježíš slaví hod beránka v Jeruzalémě? Proč bere chléb a kalich? Proč mluví o chlebu, že je to jeho tělo? Proč říká, že je to kalich jeho krve? Proč mluví o smlouvě? Proč na konci zpívají?

K otázkám „Proč?“ se pak přidají ještě otázky „Co?“. Co to říká o Ježíši? A Co to říká o mě?

Biblickou hodinu povede: Honza Adamec

Text budeme sledovat podle Matoušova evangelia, ale nahlédneme pro doplení i do jiných.

Hlavní text: Mt 26, 17-30

Vedlejší texty: L 22,15-20; Mk 14,22-25

Starozákonní texty: Dt 16,1-12; Ex 24; Jer 31,31-34

BONUS: Ž 116

Odkaz pro připojení: Zoom