KS Praha logo
CZ
CZ EN

Biblické hodiny v KS Praha – 18. 3. 2021

Datum 18. 3. 2021 19:00 - 20:00
  • Hrad
    Online
  • GPS
    Odkaz v popisu události

Biblické hodiny v KS Praha

Společné téma na březen a začátek dubna je: Příběh Velikonoc.

V této biblické hodině budeme dále sledovat události Velikonoc v evangeliích. Naším tématem bude vyčištění chrámu. Vyjdeme z Matoušova evangelia, ale v potaz vezmeme i zprávy ostatních evangelistů a také starozákonní texty, na které Ježíš naráží. Co a proč Ježíš udělal? Jak to vysvětloval? Jaký vztah měl Ježíš k chrámu a dění v něm? Co tyto události znamenají pro nás a co si z toho vzít?

Odkazy na četbu:

Texty evangelií: Mt 21,10–17; Mk 11,15–19; L 19,45–48; J 2,13–22

Starozákonní texty: Iz 56; Jr 7; Ž 8

Odkaz pro připojení: Zoom