KS Praha logo
CZ
CZ EN

Volal jsem k Hospodinu…

Modlíme se s očekáváním, že nás Bůh vyslyší? Příkladem pro nás může být Nehemiáš, který si nechal zlomit srdce potřebami Božího lidu, vyznával hříchy a hledal příležitost. Modlil se vytrvale v oddělený čas a reagoval krátkou modlitbou ve chvíli potřeby. A jeho modlitební zápas způsobil změnu a Bůh dopřál svému služebníkovi úspěch.

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 2. 1. 2022 Biblický verš Nh 1,4-2,5; 1Tes 5,17
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
31:02