KS Praha logo
CZ
CZ EN

Setkání chváličů – setkání služebníků 24. 11. 2018

Poprvé jsme se zmínili o novém týmu (Tým 7P – pohodová poradenská parta pro psaní a překládání písní), který bude k dispozici všem, kteří překládají nebo píšou nové texty. Když složíte nebo přeložíte novou píseň, tak můžete (doporučuje se) kontaktovat Tým 7P a oni vám dají zpětnou vazbu, pomůžou vychytat chyby apod. Vaše píseň tak může být ve výsledku ještě lepší.

Tým 7P tvoří:

Můžete napsat komukoliv z nich, všichni jsou to študovaní odborníci :). Ideální je, když jim pošlete text i s nahrávkou.

 

Na závěr sobotního programu jsem mluvil o 4 bodech, které zde ještě jednou zmíním, protože jste mnozí z Vás na setkání nebyli.

Zkuste prosím tyto 4 body vzít jako výzvu pro každého z Vás.

  1. Když složíte/přeložíte novou píseň, využijte prosím Tým 7P. Víc hlav víc ví. Ať jsou i texty našich písní pro Boží slávu, kéž odráží jeho krásu a nádheru!
  2. Když hrajete přeloženou píseň, hrajte prosím autorizovaný překlad. Nebude se pak po republice šířit 5 variant překladů jedné písně. Zabráníme tak zmatkům a budeme podporovat jednotu.
  3. Respektujte a hrajte prosím originální verze českých písní. Pokud je neznáte, zkuste se s nimi seznámit. Nebudou se pak šířit nevědomky upravené (jinak třeba i hezké) české písně. Je to projev lásky a úcty k autorům.
  4. Zkuste v následujících měsících obměnit svůj repertoár tak, aby alespoň 1/2 písní, které hrajete, byla z roku 2000 a pozdější. Starší písně mají nepochybně své místo, ale jestliže je většina našeho sborového repertoáru tvořena písněmi z 90. let, tak myslím něco není v pořádku.

Jestli Vás zajímají důvody, proč jsem sepsal tyto 4 body, tak si poslechněte nahrávku.

Jásejte, spravedliví, v Hospodinu, přímým přísluší chvála. Chvalte Hospodina na lyru, opěvujte jej při harfě o deseti strunách. Zpívejte mu novou píseň, dobře hrajte s radostným křikem. Neboť Hospodinovo slovo je přímé, každé jeho dílo se děje v pravdě. Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinova milosrdenství. Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa a dechem jeho úst všechen jejich zástup. Hromadí jako val mořské vody, do skladů dává hlubiny vod. Boj se Hospodina, celá země! Třeste se před ním, všichni obyvatelé světa!

Kéž hrdě a zodpovědně vykonáváte to, do čeho Vás náš Pán povolal.

David Bukáček – vedoucí chval KS Praha

Datum kázání 24. 11. 2018
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
1:55:20

Další podobná kázání

Setkání služebníků 23. 3. 2024 – dopolední část

Setkání vedoucích

Hlavní program   0:00:00 – Úvod - mezigenerační sbor (Lubomír Ondráček) 0:01:25– Generační IQ (Vojtěch Urban) 0:37:30 – Komunikace mezi generacemi (Dita Frantíková), videa Mr.Beast: Saying Logan Paul 100,000 Times a I Counted To 100,000! 0:55:00 – Neschody mezi generacemi (Lubomír Ondráček) 1:07:52 – Aktuální stav služebníků (Lubomír Ondráček) 1:11:00– Informace k hledání hlavního pastora...

KazatelDita Frantíková, Lubomír Ondráček, Vojtěch Urban Datum kázání 23. 3. 2024 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Setkání služebníků 14. 10. 2023 – dopolední část

Setkání vedoucích

Hlavní program   0:00:00 – Zahájení setkání (Lubomír Ondráček) 0:02:20 – Učednictví, napodobujme Boha (Lubomír Ondráček) 0:09:04 – Modlitby 0:13:17 – Požehnání lidem v nových službách 0:18:00 – Sdílení evangelia (Lubomír Ondráček) 0:20:30 – Jak to dělá Prosek (Šimon Dittrich) 0:33:00 – Web Ježíš tě má rád (Martin Benc) 0:38:30 – Další zdroje a inspirace...

KazatelJosef Hejnic, Lubomír Ondráček Datum kázání 14. 10. 2023
Stáhnout MP3 Poslechnout

Seminář o krizové pastoraci

Setkání vedoucích

S jakými krizovými situacemi se v rámci kontaktu s mladými lidmi mohu nejčastěji setkat? Jak účinně reagovat a pomoci? Moudrost budeme společně čerpat z biblických příběhů i oboru krizové intervence. PhDr. Dalimil Staněk, PhD. DiS. je kazatelem evangelia v Církvi bratrské, psychologem a učitelem. Jedenáct let sloužil jako kazatel v Olomouci a nyní působí ve...

KazatelDalimil Staněk Datum kázání 17. 5. 2023
Stáhnout MP3 Poslechnout