KS Praha logo
CZ
CZ EN

Setkání chváličů – setkání služebníků 24. 11. 2018

Poprvé jsme se zmínili o novém týmu (Tým 7P – pohodová poradenská parta pro psaní a překládání písní), který bude k dispozici všem, kteří překládají nebo píšou nové texty. Když složíte nebo přeložíte novou píseň, tak můžete (doporučuje se) kontaktovat Tým 7P a oni vám dají zpětnou vazbu, pomůžou vychytat chyby apod. Vaše píseň tak může být ve výsledku ještě lepší.

Tým 7P tvoří:

Můžete napsat komukoliv z nich, všichni jsou to študovaní odborníci :). Ideální je, když jim pošlete text i s nahrávkou.

 

Na závěr sobotního programu jsem mluvil o 4 bodech, které zde ještě jednou zmíním, protože jste mnozí z Vás na setkání nebyli.

Zkuste prosím tyto 4 body vzít jako výzvu pro každého z Vás.

  1. Když složíte/přeložíte novou píseň, využijte prosím Tým 7P. Víc hlav víc ví. Ať jsou i texty našich písní pro Boží slávu, kéž odráží jeho krásu a nádheru!
  2. Když hrajete přeloženou píseň, hrajte prosím autorizovaný překlad. Nebude se pak po republice šířit 5 variant překladů jedné písně. Zabráníme tak zmatkům a budeme podporovat jednotu.
  3. Respektujte a hrajte prosím originální verze českých písní. Pokud je neznáte, zkuste se s nimi seznámit. Nebudou se pak šířit nevědomky upravené (jinak třeba i hezké) české písně. Je to projev lásky a úcty k autorům.
  4. Zkuste v následujících měsících obměnit svůj repertoár tak, aby alespoň 1/2 písní, které hrajete, byla z roku 2000 a pozdější. Starší písně mají nepochybně své místo, ale jestliže je většina našeho sborového repertoáru tvořena písněmi z 90. let, tak myslím něco není v pořádku.

Jestli Vás zajímají důvody, proč jsem sepsal tyto 4 body, tak si poslechněte nahrávku.

Jásejte, spravedliví, v Hospodinu, přímým přísluší chvála. Chvalte Hospodina na lyru, opěvujte jej při harfě o deseti strunách. Zpívejte mu novou píseň, dobře hrajte s radostným křikem. Neboť Hospodinovo slovo je přímé, každé jeho dílo se děje v pravdě. Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinova milosrdenství. Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa a dechem jeho úst všechen jejich zástup. Hromadí jako val mořské vody, do skladů dává hlubiny vod. Boj se Hospodina, celá země! Třeste se před ním, všichni obyvatelé světa!

Kéž hrdě a zodpovědně vykonáváte to, do čeho Vás náš Pán povolal.

David Bukáček – vedoucí chval KS Praha

Datum kázání 24. 11. 2018
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
1:55:20

Další podobná kázání

Setkání služebníků 18. 9. 2021 – dopolední část

Setkání služebníků

Obsah: 00:00:00 - Barrandov (Jiří Bukovský) 00:04:56 - Prosek (Šimon Dittrich) 00:09:00 - Přístav (Vojta Urban) 00:13:50 - Proč Bohu sloužit a proč mu sloužit v našem sboru? (Lubomír Ondráček) 00:44:11 - Jak rozpoznat duševní problémy (Tereza Hejnicová)      

KazatelJiří Bukovský, Lubomír Ondráček, Šimon Dittrich, Tereza Hejnicová, Vojtěch Urban Datum kázání 18. 9. 2021
Stáhnout MP3 Poslechnout