KS Praha logo
CZ
CZ EN

Setkání chváličů – setkání služebníků 24. 11. 2018

Poprvé jsme se zmínili o novém týmu (Tým 7P – pohodová poradenská parta pro psaní a překládání písní), který bude k dispozici všem, kteří překládají nebo píšou nové texty. Když složíte nebo přeložíte novou píseň, tak můžete (doporučuje se) kontaktovat Tým 7P a oni vám dají zpětnou vazbu, pomůžou vychytat chyby apod. Vaše píseň tak může být ve výsledku ještě lepší.

Tým 7P tvoří:

Můžete napsat komukoliv z nich, všichni jsou to študovaní odborníci :). Ideální je, když jim pošlete text i s nahrávkou.

 

Na závěr sobotního programu jsem mluvil o 4 bodech, které zde ještě jednou zmíním, protože jste mnozí z Vás na setkání nebyli.

Zkuste prosím tyto 4 body vzít jako výzvu pro každého z Vás.

  1. Když složíte/přeložíte novou píseň, využijte prosím Tým 7P. Víc hlav víc ví. Ať jsou i texty našich písní pro Boží slávu, kéž odráží jeho krásu a nádheru!
  2. Když hrajete přeloženou píseň, hrajte prosím autorizovaný překlad. Nebude se pak po republice šířit 5 variant překladů jedné písně. Zabráníme tak zmatkům a budeme podporovat jednotu.
  3. Respektujte a hrajte prosím originální verze českých písní. Pokud je neznáte, zkuste se s nimi seznámit. Nebudou se pak šířit nevědomky upravené (jinak třeba i hezké) české písně. Je to projev lásky a úcty k autorům.
  4. Zkuste v následujících měsících obměnit svůj repertoár tak, aby alespoň 1/2 písní, které hrajete, byla z roku 2000 a pozdější. Starší písně mají nepochybně své místo, ale jestliže je většina našeho sborového repertoáru tvořena písněmi z 90. let, tak myslím něco není v pořádku.

Jestli Vás zajímají důvody, proč jsem sepsal tyto 4 body, tak si poslechněte nahrávku.

Jásejte, spravedliví, v Hospodinu, přímým přísluší chvála. Chvalte Hospodina na lyru, opěvujte jej při harfě o deseti strunách. Zpívejte mu novou píseň, dobře hrajte s radostným křikem. Neboť Hospodinovo slovo je přímé, každé jeho dílo se děje v pravdě. Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinova milosrdenství. Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa a dechem jeho úst všechen jejich zástup. Hromadí jako val mořské vody, do skladů dává hlubiny vod. Boj se Hospodina, celá země! Třeste se před ním, všichni obyvatelé světa!

Kéž hrdě a zodpovědně vykonáváte to, do čeho Vás náš Pán povolal.

David Bukáček – vedoucí chval KS Praha

Datum kázání 24. 11. 2018
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
1:55:20

Další podobná kázání

Setkání služebníků 18. 9. 2021 – dopolední část

Setkání služebníků

Obsah: 00:00:00 - Barrandov (Jiří Bukovský) 00:04:56 - Prosek (Šimon Dittrich) 00:09:00 - Přístav (Vojta Urban) 00:13:50 - Proč Bohu sloužit a proč mu sloužit v našem sboru? (Lubomír Ondráček) 00:44:11 - Jak rozpoznat duševní problémy (Tereza Hejnicová)      

KazatelJiří Bukovský, Lubomír Ondráček, Šimon Dittrich, Tereza Hejnicová, Vojtěch Urban Datum kázání 18. 9. 2021
Stáhnout MP3 Poslechnout

Setkání služebníků 19. 9. 2020

Setkání služebníků

Obsah: 00:00:00 - Úvod - Milovat ty, které vedeme (Luboš Ondráček) 00:09:28 - Požehnání do nových služeb 00:10:46 - Jak být dostatečně pružný ve službě (Tomáš Dittrich) 00:24:21 - Duchovní boj (Petr Kácha) 00:49:43 - Video husy - Jak se u nich můžeme inspirovat? 00:54:36 - Služebník vs. vedoucí, co mají společného a v čem...

KazatelLubomír Ondráček, Petr Kácha, Tomáš Dittrich Datum kázání 19. 9. 2020
Stáhnout MP3 Poslechnout