KS Praha logo
CZ
CZ EN

Naše hodnota

Co Bůh cítí, když k němu přicházíme? Má z nás radost a nebo spíše ne? To jak si odpovíme na tuto
otázku ukazuje, jak známe Boha a jak vnímáme svou hodnotu. Proč Pavel píše křesťanům v Efezu, že
jsou svatí a věrní? Proč jim přeje milost a pokoj? A jaké požehnání nám Bůh dává?

Sborové bohoslužby – září 2018

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 2. 9. 2018 Biblický verš Ef. 1, 1 – 4
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
30:41

Další podobná kázání

Svatá nespokojenost

Bohoslužby

Jsi spokojen se svým všedním životem? Toužíš po něčem větším, než je jen denní rutina? Pokud víš, že jsi ve svém životě rezignoval na Boží povolání, tak se postav proti "duchu rezignace" ve svém životě a pozvi do něj znovu Ducha svatého. Židům 11:16 Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám...

KazatelPetr Kácha Datum kázání 3. 2. 2019 Biblický verš Židům 11, 1 – 16
Stáhnout MP3 Poslechnout

Užívej si života

Bohoslužby

Život s Bohem by měl být lákavý a vyvolávající závist u těch, co s Bohem nežijí. Máme užívat dobrých darů, které nám Bůh dává a užívat si života. Současně máme myslet na to, že celý náš život je před Bohem. Jak nám s hledáním hranic pomáhá toto vědomí a jak nám mohou pomoci lidé kolem nás? Jak můžeme...

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 6. 1. 2019 Biblický verš Kazatel 11,7–12,1
Stáhnout MP3 Poslechnout

Světlo už svítí

Bohoslužby

Bůh postupně zjevuje plán spásy. Od prvního zaslíbení narození toho, který rozdrtí hlavu Hada, přes zaslíbení příchodu proroka jako byl Mojžíš až po konkrétní zjevení narození chlapce u Izajáše. Do největší tmy přichází nikoli Ježíšek, ale Mocný bohatýr. Je to pohodička a nebo drama? Jde o stromeček a dárky a nebo o život? (Sborové bohoslužby...

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 2. 12. 2018 Biblický verš Iz. 9, 1 – 6
Stáhnout MP3 Poslechnout