KS Praha logo
CZ
CZ EN

Mít uši k slyšení

Naslouchání patří k nejdůležitějším dovednostem. Tolik důležitého můžeme minout, když neumíme naslouchat. O co víc má smysl naslouchat tomu, co říkal Ježíš. O tom, že naslouchání jeho slovům může být různé a zásadně ovlivňuje naše životy vyučoval v podobenstvích sám Ježíš.

KazatelJiří Bukovský Datum kázání 9. 7. 2023 Biblický verš Mk 4,1-20
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
24:09

Další podobná kázání

Hospodin je naše naděje

Následování Krista

Naději potřebujeme zvláště v době těžkostí, ale neobejdeme se bez ní ani v době, kdy se nám daří. Někdy nás tíží potupa, která brání vstoupit do Božích dobrých věcí. Prostě potřebujeme prožít svůj osobní „Gilgál“.

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 7. 1. 2024 Biblický verš Ž 68,14; Joz 5,2-9
Stáhnout MP3 Poslechnout