KS Praha logo
CZ
CZ EN

Ale já nejsem jako ostatní

Nemůže se stát i nám, že se přes své dobré úmysly staneme farizei? Kudy k tomu vede cesta a jak se jí vyvarovat.

KazatelTomáš Božovský Datum kázání 27. 8. 2023 Biblický verš Lk 18,9-14; 1Kor 13,4; Lk 15,7
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
25:10

Další podobná kázání

Hospodin je naše naděje

Následování Krista

Naději potřebujeme zvláště v době těžkostí, ale neobejdeme se bez ní ani v době, kdy se nám daří. Někdy nás tíží potupa, která brání vstoupit do Božích dobrých věcí. Prostě potřebujeme prožít svůj osobní „Gilgál“.

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 7. 1. 2024 Biblický verš Ž 68,14; Joz 5,2-9
Stáhnout MP3 Poslechnout

Věřím, že je Bůh dobrý?

Následování Krista

Každý křesťan, by vám na tuto otázku odpověděl - ano. Je to skutečně tak? Jak si stojí naše víra v dobrého Boha ve chvílích, kdy kolem nás řádí bouře a Bůh najednou mlčí?

KazatelVojtěch Urban Datum kázání 20. 8. 2023 Biblický verš Lk 8,22-25
Stáhnout MP3 Poslechnout