KS Praha logo
CZ
CZ EN

Misionáři

Ježíš vyzval své učedníky, aby vyšli do celého světa a kázali dobrou zprávu o Boží lásce a odpuštění všem národům a předali jim požehnání, které sami od Boha přijali (Marek 16:15-18, Matouš 28:18-20). I dnes tedy opouštějí někteří křesťané své domovy, aby posloužili lidem v jiných zemích. Jsou to jednotlivci, týmy a celé rodiny. Zapojují se do duchovní i praktické služby – zakládají církve, překládají Bibli, ale také zřizují nemocnice a sirotčince, školy, výrobní družstva, hloubí studně atd. Naše církev vysílá a podporuje misionáře na krátkodobé i dlouhodobé výjezdy.

 • Hrad
  Sborová budova KS Praha
 • GPS
  Na Žertvách 23, Praha 8

Kontaktní osoba

Jiří Bukovský
E-mail
jiri.bukovsky@kaes.cz
Telefon
+420 728 287 686
Telefon
+420 728 287 686
Misionáři

Podrobnější popis aktivity:

Každý člověk se může různými způsoby podílet na misii. Může vyjet do cizí země, ale může se zúčastnit i z domova skrze modlitby, finanční podporu nebo praktickou pomoc. Misijní aktivity podporuje sborová Misijní rada. Nabízíme vám následující možnosti:

 • Misijní kurzy, kde se můžete dozvědět více o tom, jak vypadá misie, co o ní říká Bible a jak se do ní můžete zapojit přímo i nepřímo.
 • Krátkodobé misijní výjezdy – 1-2 týdny služby v evropských i jiných zemích.
 • Pomoc a podpora v případě, že vnímáte povolání vyjít do misie.
 • Besedy s našimi misionáři
 • Možnost finančně nebo modlitebně podporovat jednoho z našich misionářů.